2.1. Зародження готельної справи в Україні

магниевый скраб beletage

На Русі готельна справа зародилася в ХІІ-ХІІІ ст. Проте ще вIX-XI ст. Давня Русь завдяки своєму географічному положеннюстала центром, де перехрещувались торговельні шляхи між Захо-дом і Сходом, Північчю та Півднем. Налагоджувалися стійкі тор-говельні відносини, різнобічні культурні та релігійні зв'язки. Піс-ля запровадження християнства на Русі з Візантії до нашої країнипотяглися священики, перекладачі, переписувачі книг, ремісники.На Русі аж до XVI ст. центральною фігурою у встановленні тазміцненні зв'язків з іншими країнами був «гість».

Гостинності та мандрам іноземних гостей надавалось великезначення. Так, київський князь Володимир Мономах у своєму«Поучении» заповідав синам добре приймати гостей, вшановуватиїх, тому що ці люди, «мимо ходячи», рознесуть по світу добру аболиху вість.

Попередники перших готелів на Русі - постоялі двори - на-зивалися «ямами» і розташовувалися на відстані кінного переходуодин від одного. У XV ст. постоялі двори створювалися при по-штових станціях, що знаходилися в підпорядкуванні Ямськогонаказу. До XV ст. відносять також будівництво у великих містахгостинних дворів, які відрізнялися від постоялих тим, що, крімрозміщення і харчування, тут були створені умови для здійсненнякомерційних операцій. Розселення іноземців у гостинних дворахздійснювалося за національною ознакою.

У XVI - першій половині XVII ст. одним із торговельнихцентрів Східної Європи був Київ, через який проходили купецькікаравани з Польщі, Кримського ханства, Туреччини, Молдови,Греції, Угорщини, країн Західної Європи, що прямували до Мос-ковської держави. Українські купці мали право безмитної торгівлів прикордонних містах Московії. Для них створювалися спеціаль-ні гостинні двори. На чумацьких і торговельних шляхах Україниздавались в оренду корчми, що не тільки вели торгівлю хмільни-ми напоями, а й були пристановищем для подорожніх.

У другій половині XVII ст., коли «козацька християнська рес-публіка» знаходилась на острові Чортомлик, на її території біляпорту височів «Грецький дім» - приміщення для іноземних пос-ланців і купців. Адже Запорізька Січ сама вела жваву торгівлю, адо того ж була транзитним пунктом у торгівлі всіх українськихземель і Московської держави з країнами Сходу.

Крім того, Київ став одним із центрів паломництва, що зумо-вило потребу в будівництві готелів для прочан біля стін Печерсь-кого монастиря. В Україні до прочан ставилися з великою шаною.Миряни вважали за честь прийняти богомольців на ночівлю, а той на кілька днів, пригостити, дати харчів на дорогу. Паломникибули в особливій пошані й мали захист при церквах і монастирях,де з давніх часів їм відводили спеціальні помешкання, будувалиготелі й гостинні двори, де велися книги для запису прочан, якісвідчать про масовий характер паломництва.

Після приєднання України до Російської імперії (кінець XVIIIст.) почалось будівництво поштового тракту від Москви до Києвачерез Калугу, Глухів, Путивль, Конотоп із поштовими дворамита станціями, що одночасно виконували функції готелів.

Проте помітний розвиток готельного господарства в царськійРосії розпочинається лише в другій половині XIX ст.