3.4. Довічне страхування : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

3.4. Довічне страхування

За довічного страхування життя — страховик приймаєна себе зобов'язання по виплаті страхової суми, встановленої у до-говорі страхування, вигодонабувачам (спадкоємцям) застраховано-го після його смерті.

Таким чином, страховим випадком визнається смерть застра-хованої особи в період дії договору з будь-якої причини, за винят-ком смерті, що є наслідком: самогубства застрахованого, якщо до-говір страхування діяв на той час менше двох років; захворюванняСНІДом; алкогольного, токсичного, наркотичного сп'яніння. У ви-падку дострокового припинення договору у зв'язку зі смертю за-страхованої особи з перерахованих причин, спадкоємцям поверта-ється сума сплаченої страхувальником премії.

Поліс довічного страхування на випадок смерті забезпечує до-датковий доход. На страховий резерв, сформований зі страховихвнесків, щорічно нараховуються відсотки, що приєднуються дострахової суми. Чим довше буде діяти договір, тим більшою будестрахова сума.