ТЕМА 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯІ ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯІ ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ

Правові основи укладання договору страхування.

Договір страхування в системі правового регулювання стра-хування.

Роль та функції договору страхування в реалізації страховихпослуг.

Договір страхування життя та його регулювання.

Механізм функціонування правових зв'язків між страхови-ком і страхувальником.

Методи розробки правил добровільного страхування.

Можливості і обмеження забезпечення правонаступництва удоговорах страхування.

Дослідження процесу укладання страхової угоди (на прикладіконкретної страхової компанії).

Дослідження процесу ведення страхового договору (на при-кладі конкретної страхової компанії).

Суб'єкти і предмет страхових правовідносин.

Література: 4; 7; 21—25; 34; 36; 42; 44—47; 51; 57; 59; 61; 64;

66; 68.