ТЕМА 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

магниевый скраб beletage

Витоки страхування життя.

Вплив економічної кризи на стан страхування життя в Україні.

Андерайтинг страхування життя.

Особливості ціноутворення на види довгострокового накопи-чувального страхування.

Проблеми та перспективи розвитку страхування життя вУкраїні.

Удосконалення програм страхування життя відповідно дозростаючих потреб споживачів страхових послуг.

Роль та місце комерційних страхових компаній у системі не-державного пенсійного страхування.

Досвід зарубіжних страховиків у реалізації програм страху-вання життя.

Розвиток страхування життя в умовах глобалізації та інтегра-ції світової економіки.

Особливості страхування рент.

Література: 4; 7; 20; 21—25; 27; 34; 36; 41; 42; 45—48; 51; 57;59; 61; 62; 68.