ТЕМА 4. СТРАХУВАННЯВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

магниевый скраб beletage

Історичні витоки страхування від нещасних випадків.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності добровільногострахування від нещасних випадків.

Особливості страхування спортсменів вищих категорій.

Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної ме-дицини.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настан-ня нещасного випадку на виробництві.

Джерела фінансового забезпечення страхування від нещасно-го випадку на виробництві.

Технологія оцінки ризику добровільного страхування від не-щасних випадків.

Досвід країн Європейського Союзу в організації страховогозахисту від нещасних випадків на транспорті.

Нещасні випадки як ризики особистого походження.

Механізм функціонування державного обов'язкового осо-бистого страхування в Україні.

Література: 4; 7; 8; 21-25; 27; 28; 31; 34; 36; 42; 45; 48; 51; 55;57; 59; 68.