ТЕМА 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Критерії розмежування медичного страхування і страхуваннявід нещасних випадків.

Концепції розвитку медичного страхування в Україні.

Страховий захист дітей від нещасних випадків.

Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах.

Механізм взаємодії добровільного та обов'язкового медично-го страхування.

Міжнародне медичне страхування.

Сучасний стан страхування здоров'я громадян в Україні.

Страхова медицина і медичне страхування: сутність і взаємо-зв'язок.

Правові та економічні аспекти зародження страхової меди-цини.

Деякі аспекти взаємодії страхових компаній і служб асис-тансу на сучасному етапі розвитку страхового ринку в Україні.

Література: 4; 7; 21—25; 27; 34; 36; 42; 44—48; 51; 57; 59; 61;65; 68.