ТЕМА 6. СТРАХУВАННЯ МАЙНАТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Історичні витоки майнового страхування.

Удосконалення методів страхування майна юридичних осіб.

Джерела фінансування страхового захисту ризикогеннихмайнових об'єктів, що є власністю підприємств.

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового зни-щення, пошкодження або псування.

Страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухо-мості, набутої в результаті управління майном.

Методи управління ризиками майнового походження.

Особливості ціноутворення на ризики майнового походження.

Страхування відповідальності роботодавця.

Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльно-сті за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну.

Страхування відповідальності виробників (постачальників)продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, суб-станцій за шкоду, заподіяну третім особам.

Література: 3; 4; 7; 21—25; 27; 34; 36; 42; 44—48; 51; 57; 59;61; 65; 68.