ТЕМА 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕСТРАХУВАННЯ

магниевый скраб beletage

Зарубіжний досвід організації страхового захисту врожаюсільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

Зарубіжний досвід організації страхового захисту сільського-сподарських тварин.

Державна політика щодо розвитку страхування сільськогос-подарських ризиків.

Міжнародна практика розвитку системи страхування в агро-бізнесі.

Роль товариств взаємного страхування в організації страху-вання сільськогосподарських ризиків.

Напрями вдосконалення системи страхування ризиків аграр-ного товаровиробника.

Проблеми та перспективи розвитку страхування в аграрномусекторі економіки.

Сучасні технології страхування ризиків в аграрному секторіекономіки, передумови та шляхи їх впровадження в Україні.

Принципи запровадження та практичний досвід мультиризи-кового аграрного страхування.

Досвід Національної акціонерної страхової компанії «Ора-нта» у страхуванні майна сільськогосподарських підприємств.

Література: 3; 4; 7; 13; 14; 21—25; 27; 34; 36; 42; 44—48; 51;57; 59; 61; 65; 68.