ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ

магниевый скраб beletage

Сутність технічних ризиків та методів їх оцінки.

Функції і завдання Міжнародної асоціації страховиків техні-чних ризиків.

Страхування відповідальності підрядчика за шкоду, заподія-ну життю, здоров'ю та майну третіх осіб, а також навколишньомусередовищу під час проведення будівельно-монтажних робіт.

Обов'язкове страхування будівельно-монтажних робіт забу-довником відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитнімеханізми і управління майном при будівництві житла та операціяхз нерухомістю».

Андерайтинг технічних ризиків.

Перспективи розвитку страхування «електронних ризиків» навітчизняному страховому ринку.

Інновації та їх вплив yf розвиток страхування технічних ри-зиків.

Зарубіжний досвід страхування технічних ризиків.

Місце і роль страхування технічних ризиків у економічній ді-яльності малих (середніх) підприємств.

Нові технологій страхового захисту технічних ризиків.

Література: 3; 4; 7; 21-25; 27; 34; 36; 40; 42; 43—48; 51; 57;

59; 61; 65; 68.