ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІ-НАНСОВИХ РИЗИКІВ : Страхові послуги : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІ-НАНСОВИХ РИЗИКІВ

Економічна природа кредиту і кредитного ризику.

Стратегічні напрями розвитку страхування кредитних ризи-ків на фінансовому ринку України.

Ризики кредитів довіри та їх страховий захист.

Страхування лізингових операцій.

Страхування інвестицій.

Страховий захист валютних ризиків.

Методи організації страхового захисту депозитів.

Сутність, переваги і недоліки імперативної системи депозит-ного страхування.

Страхування виданих і прийнятих гарантій (поручительств).

Сутність, переваги і недоліки диспозитивної системи депо-зитного страхування.

Література: 3; 4; 7; 21—25; 27; 34; 36; 40; 42; 43—48; 51; 57;59—61; 65; 68.