ТЕМА 10. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ

Економічна сутність, необхідність і зміст автотранспортногострахування.

Ринок автотранспортного страхування в Україні і методи йо-го регулювання.

Актуальні питання автотранспортного страхування в кон-тексті вивчення зарубіжного досвіду.

Напрями розвитку автотранспортного страхування в Україні.

Вплив франшизи на вартість страхування авто КАСКО.

Підвищення конкурентоспроможності добровільного страху-вання автотранспортних засобів (на прикладі правил декількохстрахових компаній).

Добровільне страхування цивільної відповідальності власни-ків автотранспортних засобів.

Зародження і розвиток міжнародної системи автострахування«Зелена картка».

Механізм взаємодії страхових компаній, страхувальників іМоторного (транспортного) страхового бюро в обов'язковомустрахуванні цивільної відповідальності власників наземного транс-порту.

Роль централізованих страхових резервних фондів у стра-ховому захисті цивільної відповідальності автовласників.

Література: 3; 4; 7; 6; 16; 21—25; 27; 34; 36; 40; 42; 43—48;51; 57; 59; 61; 65; 68.