ТЕМА 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Історичні аспекти зародження і розвитку морського страху-вання.

Актуальність страхування судновласників від ризиків піратства.

Природа морських ризиків і організація їх страхового захисту.

Правові основи функціонування Морського страхового бюроУкраїни.

Функції і завдання Міжнародного союзу морського страху-вання.

Функції і завдання Міжнародної асоціації класифікаційнихтовариств.

Застереження Інституту Лондонських страховиків з морсько-го страхування: характеристика і вплив на формування умов стра-хування вантажоперевезень.

Зародження і розвиток клубного страхування відповідальнос-ті судновласників.

Місце і роль Міжнародної морської організації в страховомузахисті відповідальності судновласників.

Організація обов'язкового страхування відповідальностісудновласників в Україні.

Література: 1; 4; 7; 6; 17; 21—25; 27; 34; 36; 40; 42; 43—48;51; 57; 59; 61; 65; 68.