ТЕМА 12. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Зародження і розвиток авіаційного страхування в Україні.

Особливості оцінки авіаційних ризиків.

Світовий досвід страхового захисту авіаційних ризиків.

Організація страхового захисту пасажирів від нещасних ви-падків на авіаційному транспорті.

Міжнародна організація цивільної авіації та її вплив на роз-виток авіаційного страхування.

Функції і завдання Міжнародної асоціації повітряного транс-порту.

Авіаційне страхове бюро і його роль в організації страхуван-ня авіаційних ризиків.

Види і зміст добровільного авіаційного страхування.

Міжнародний досвід страхування ризиків у космічній діяль-ності.

Умови страхування цивільної відповідальності суб'єктівкосмічної діяльності.

Література: 2; 4; 7; 6; 11; 17; 21—25; 27; 34; 36; 40; 42; 43—48; 51; 57; 59; 61; 66.