1. Сутність страхової послуги як товарустрахового ринку. Класифікація страховихпослуг