3.3.1. Місцеві фінансияк інструмент перерозподілу ВВП

Через фінансові системи місцевих органів влади здійс-нюється розподіл і перерозподіл значної частини ВВП. Експер-тами Робочого комітету з місцевих та регіональних органів владиРади Європи ця проблема розглядається у двох аспектах. Це —обсяг муніципальних витрат у ВВП країни та обсяг муніципаль-них витрат у сукупних державних витратах. До європейськихкраїн з найбільш високими показниками муніципальних витрат уВВП належать: Швеція — 25,5 %, Данія — 20,0 Угорщина — 19,0Норвегія — 18,9, Фінляндія — 18,0, Литва — 13,1 %. Понад 10 %ВВП перерозподіляється через муніципальні витрати в Австрії,Латвії, Великій Британії, Швейцарії. Близько 10 % — у Болгарії,Чехії, Німеччині, Люксембурзі. Існують країни, де частина муні-ципальних витрат у ВВП дуже низька. На Кіпрі вона становить1,4 %, у Туреччині — 2,4, у Греції — 3,33, у Румунії — 3,5, уПортугалії — 4,6 %.

В Україні, за розрахунками Кравченка В.І., сукупні витратиміст, сіл і селищ, тобто витрати, які можуть бути визнані як муні-ципальні, становлять 8 % ВВП. Таким чином, Україна належитьдо європейських країн із середніми показниками перерозподілуВВП через муніципальні витрати.

Показники, що характеризують рівень муніципальних витрату сукупних державних витратах, також дуже різноманітні. Най-вищі вони у Норвегії — 60 %, Литві — 59, Угорщині — 54, Шве-ції — 36, Данії — 31 %. Найнижчі показники у Сан-Марино —0,2 %, на Мальті — 0,6, Кіпрі — 4,1 %, у Греції — 5,6, Португа-лії — 9,7 %.

В Україні витрати міст, сіл і селищ становлять 17,4 % витратзведеного бюджету України. За цими показниками Україна випе-реджає розвинуті європейські держави.