6.1. Суть корпоративної ринковоїекономіки Японії. Джерела стрімкогоекономічного зростання