12.4. Державний бюджет,

склад і структура його доходів і витрат

Принцип автономності місцевих бюджетів, їхня відно-сна незалежність від центрального бюджету призвели до зміниструктури бюджету, скоротився його загальний обсяг і величинастосовно ВВП. З бюджету зникла велика стаття доходів у виглядівнесків на соціальне страхування (до 30 % доходів бюджету) інастільки ж вагомі витрати на виплату пенсій, зменшилися дохо-ди та видатки бюджету на обсяг місцевих бюджетів. Структурадоходів радикально змінилася також у результаті повної перебу-дови платежів у бюджет (табл. 12.4).

Таблиця 12.4

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНИХ БЮДЖЕТІВ (У %)

Види доходів

Болгарія

Угорщина

Польща

Чехія

1993

1999

1990

2000

1992

1999

1994

1999

Усього доходів

100

100

100

100

100

100

100

100

В тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток*

14,5

8,2

22,3

9,5

16,2

12,6

16,5

8,6

Прибутковий податок

10,6

13

8,2

18,7

23,1

17,8

1,5

7,2

з фізичних осіб

 

 

&nbs