12.7. Оцінка реформ регіональнихта місцевих органів влади в країнах ЦСЄ