4.2 Облік іншої дебіторської заборгованості

магниевый скраб beletage

Дебіторська заборгованість, що не пов'язана з реалізацієюпродукції, робіт, послуг, обліковується на рахунку 37 "Розрахунки зрізними дебіторами" (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Розрахунки з різними дебіторами та відповідні їм облікові рахунки

Види заборгованості різних дебіторів

Рахунок, що відповідає видузаборгованості

1. При сплаті постачальнику або підрядникуавансом кошти за матеріали, роботи, послуги

371 "Розрахунки завиданими авансами"

2. При видачі підзвітній особі, працівникупідприємства кошти на поїздку у відрядження,придбання товарно-матеріальних цінностей

372 "Розрахунки зпідзвітними особами"

3. При нарахуванні дивідендів, відсотків, роялтіта т.п., що підлягають отриманню від іншихпідприємств

373 "Розрахунки занарахованими доходами"

4. При пред'явленні постачальникам,підрядникам, покупцям претензій та визначенісум штрафів, пені, неустойки

374 "Розрахунки запретензіями"

5. При встановленні розміру відшкодуваньвинною особою витрат за псування та нестачутоварно-матеріальних цінностей, а такожнестачу грошових коштів підприємства

375 "Розрахунки завідшкодуванням завданихзбитків"

6. Інші види розрахунків за дебіторськоюзаборгованістю, що не відносяться доперерахованих вище

377 "Розрахунки з іншимидебіторами"

Поточна дебіторська заборгованість (крім придбаної тазаборгованості, призначеної на продаж) включається до підсумкубалансу за чистою реалізаційною вартістю. Якщо на дату балансувеличина резерву сумнівних боргів не обчислюється, то дебіторськазаборгованість, що визнана безнадійною, списується із рахунку звідображенням витрат у складі інших операційних витрат.

Приклад 4.5. Перерахований два роки тому аванс на придбаннявиробничого обладнання ТзОВ "Карпати" у сумі 20000 грн. визнанобезнадійною заборгованістю у зв'язку з форс-мажорнимиобставинами (майно підприємства-постачальника знищено повінню).

Списання безнадійної заборгованості відобразиться:Дт 944 "Сумнівні та безнадійні борги" - 20000

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 20000Облік розрахунків за нарахованими доходами та з іншимидебіторами розглянуто у параграфі 4.3 "Облік векселів одержаних",за відшкодуванням завданих збитків - у параграфі 6.4 "Облік вибуттязапасів". Тому в цьому параграфі детальніше зупинимось нарозрахунках із підзвітними особами та за пред'явленимипретензіями.

Розрахунки з підзвітними особами. Підзвітними особами єпрацівники підприємства, котрі отримують із каси готівку наздійснення господарських витрат. Відправляючись у службовевідрядження за межі місця роботи, згідно розпорядження керівникапрацівник одержує відрядне посвідчення та кошти на відшкодуваннявитрат із придбання квитків для проїзду, проживання у готелі,харчування та ін. Повернувшись із відрядження, підзвітна особаповинна відзвітуватися про використання коштів, представивши убухгалтерію документи про понесені витрати (авансовий звіт, доякого додаються квитки за проїзд, чеки та інші документи). Витратина відрядження відносяться до операційних витрат звітного періоду.

Підзвітною особою можуть бути придбані товарно-матеріальніцінності за готівку (наприклад, основні засоби, сировина, матеріали,малоцінні швидкозношувані предмети та ін.). Кошти на їх придбанняабо видаються працівнику перед здійсненням операції придбання,або відшкодовуються уже після покупки. Працівнику також можутьдоручити оплатити борг перед іншим підприємством.

Рахунок 372 є активно-пасивним. Дебетовий чи кредитовийзалишок залежить від того, коли підзвітній особі видано кошти наздійснення витрат: до моменту здійснення господарської операції чипісля. Невитрачена підзвітною особою готівка повинна бутиповернена в касу протягом трьох робочих днів після закінченнявідрядження. Якщо готівка видана для закупівлісільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлівторинної сировини, крім металобрухту, цей термін становить десятьробочих днів. Готівку видану і не витрачену на господарські потребислід повернути не пізніше наступного робочого дня.

Приклад 4.6. Перед відправленням у відрядження менеджерупідприємства видано готівку з каси - 400 грн. Після повернення вбухгалтерію представлено авансовий звіт на суму 370 грн. (в т.ч. 240грн. — вартість проїзду, проживання у готелі, добові, 130 грн. -придбані МШП). Невикористану готівку повернено до каси.В бухгалтерському обліку ці операції слід відобразити:

Видано під звіт готівку

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 400Кт 301 "Каса в національній валюті" — 400

Відзвітовано за придбані МШП

Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" — 130Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 130

Відзвітовано за відрядження (проїзд, проживання у готелі, добові)Дт 92 "Адміністративні витрати" — 240

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 240

Повернено невикористану готівку в касуДт 301 "Каса в національній валюті" — 30

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" — 30

Розрахунки за претензіями. Для виставлення обґрунтованоїпретензії постачальнику необхідно дотримуватись порядкуприймання товарно-матеріальних цінностей. У разі виявленнярозбіжностей щодо якості чи кількості ТМЦ слід скласти акт наприйняту їх частину і запросити представника постачальника. Якщоостанній не з'являється, приймання ТМЦ може бути завершено зучастю експерта бюро товарних експертиз або представника іншоїкомпетентної організації. Підприємство, яке одержало претензію,повинно її розглянути у встановлені законодавством терміни ізадовольнити законні вимоги заявника.

Приклад 4.7. Підприємство "Альфа" перерахувало аванс засировину підприємству "Омега" на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ).При одержанні сировини на нестачу пред'явлено претензію на суму360 грн. (в т.ч. ПДВ). Підприємство "Омега" задовольнило претензіючастково - на суму 240 грн. шляхом повернення грошей.

В обліку ці операції слід відобразити наступним чином:1. Здійснено передоплату підприємству "Омега"Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами" — 12 000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" — 12 000Одночасно на суму ПДВДт 641 "Розрахунки за податками" — 2 000Кт 644 "Податковий кредит" — 2 000

Одержано сировину

Дт 201 "Сировина й матеріали" — 9 700

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" — 9 700Одночасно на суму ПДВДт 644 "Податковий кредит" — 1940

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" — 1940

Пред'явлено претензію постачальникуДт 374 "Розрахунки за претензіями" — 360

Кт 371 "Розрахунки за виданими авансами" — 360

Відображено частину претензії, що задоволено постачальникомДт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" — 240

Кт 374 "Розрахунки за претензіями" — 240

Списання суми незадоволеної претензії на витрати звітногоперіоду

Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності" — 120Кт 374 "Розрахунки за претензіями" — 120

Коригування податкового кредиту методом "червоного сторно"Дт 641 "Розрахунки за податками" — [60]

Кт 644 "Податковий кредит" — [60]