6.3 Оцінка запасів на дату балансу

магниевый скраб beletage

Згідно з принципом обачності, відповідно до якого вартістьактивів у балансі не можна завищувати, в бухгалтерському облікузапаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісноювартістю або чистою вартістю реалізації.

Під чистою вартістю реалізації розуміють очікувану цінуреалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуваннямочікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

У випадку, коли на дату складання балансу (31 березня,30 червня, 30 вересня та 31 грудня) відбулося зниження вартостізапасів або коли вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратилиекономічну цінність, потрібно відобразити запаси за чистою вартістюреалізації. Сума, на яку проводиться уцінка, списується на витратизвітного періоду.

Якщо після проведення уцінки запасів їх чиста реалізаційнавартість знов збільшується, проводиться дооцінка. При цьому,балансова вартість запасів після дооцінки не повинна перевищуватиїх первісну вартість. У випадку проведення повторної дооцінкивизнається операційних доход:

Дт 20 "Виробничі запаси"

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності".Приклад 6.11. ПП "Прем'єра" придбало 1000 дискет на суму2 400 грн. (в т.ч. ПДВ). На дату складання балансу 31 грудня 2006чиста вартість реалізації дискет становила 1 500 грн. (1 000 шт. заціною 1,50 грн./шт.). 2 000 грн. > 1 500 грн.

Оскільки оцінка запасів проводиться за меншою з двохвартостей, то дискети потрібно уцінити до чистої вартості реалізації.

червня 2007 р. стало відомо, що чиста вартість реалізаціїдискет зросла до 1 700 грн. (1 000 шт. за ціною 1,70 грн./шт.).2 000 грн. > 1 700 грн. Оскільки чиста вартість реалізації неперевищує собівартості, дооцінювати запаси потрібно на 200 грн.(1 700 грн. -1 500 грн.). Балансова вартість дискет на 30 червня2005 р. повинна становити 1 700 грн.

грудня 2007 р. чиста вартість реалізації піднялась до суми2 200 грн. (1 000 шт. за ціною 2,20 грн./шт.). 2 000 грн.< 2 200 грн. Узв'язку з тим, що запаси оцінюються за меншою з двох вартостей:собівартістю придбання або чистою вартістю реалізації, для даноговипадку дооцінка запасів проводиться до рівня собівартості, тобто2 000 грн. Таким чином, дооцінка запасів дорівнює сумі 300 грн.Балансова вартість дискет - 2 000 грн.

Покажемо бухгалтерські проводки на дату складання балансу31 грудня 2006 р., 30 червня 2007 р., 31 грудня 2007 р.1.31.12.2006 р. відображено уцінку дискет до вартості 1 500 грн.Дт 946 "Втрати від знецінення запасів" - 500Кт 201 "Сировина та матеріали" - 500

30.06.2007 р. відображено дооцінку дискет до вартості 1 700 грн.Дт 201 "Сировина та матеріали" - 200

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 200

31.12. 2007 р. відображено дооцінку дискет до вартості 2 000 грн.Дт 201 "Сировина та матеріали" - 300

Кт 719 "Інші доходи від операційної діяльності" - 300Ці операції на рах. 201 "Сировина та матеріали" відобразяться:

Дт 201 "Сировина і матеріали" Кт

Сп=0

 

1) 2000

200

300

2) 500

0бд=2500

0бк=500

Ск=2000