13.1. Новації ціноутворення в Інтернет

магниевый скраб beletage

Розрізняють ряд параметрів, які є необхідною умовою для того,щоб товар був прийнятним для Інтернет-торгівлі:

легкість доставки покупцю;

ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині;

значний термін зберігання та висока транспортабельність;

насичений асортимент товарів, що створює можливість ви-бору;

статусна значимість для покупців;

висока частота покупок для заміни товару на нову модель;

відсутність необхідності термінової купівлі.

Поряд з цим, існуть чинники, що обмежують розвиток онлайновоїторгівлі, а саме:

проблема конфіденційності інформації при здійсненні купі-вель;

більшість покупців користуються Інтернет-магазинами лишедля порівняння цін;

існує бар'єр вільного доступу до товару, що впливає напідвищення цінової чутливості покупців.

Певні види товарів неможливо продавати через Інтернет. На-приклад, товари повсякденного попиту, які завжди можна купити вмагазині; недорогі товари; товари орієнтовані на локальні ринки; то-вари для екстренних випадків.

В цілому, товари прийнятні для Інтернет-торгівлі підрозділяють-ся на чотири групи:

товари масового попиту, торгівля якими здійснюється не тіль-ки в Інтернет, а й традиційними методами;

спеціалізовані цифрові та віртуальні товари, торгівля якимиздійснюється переважно в Інтернет через більшу зручність таекономічність;

послуги, пропозиція яких існує поза Інтернет, а Інтернет-ко-мерція є доповненням до традиційної практики. Наприклад,операції з цінними паперами, туристичні послуги, страховіпослуги тощо;

послуги, пропозиція яких зумовлена існуванням Інтернет.Наприклад, веб-хостинг, веб-дизайн, інші Інтернет-послуги.

Специфіка Інтернет-комерції обумовлює наступні новації ціноут-ворення в Інтернет:

великий масив інформації про ціни;

оцінка ціни незалежно від місця знаходження покупця;

поява віртуального ринку вільної конкуренції для одноріднихтоварів через велику кількість продавців;

цінова конкуренція стимулює продавців до гнучкої цінової по-літики;

відсутність психологічних чинників впливу на покупців;

зниження витрат і відповідно цін на 20-30%, саме нижча цінає основною мотивацією купівлі;

ціноутворення без участі посередників;

створення електронних каталогів товарів в Інтернет, дозволяєекономити на витратах у порівнянні з друком комерційної лі-тератури;

отримання замовлень в електронній формі, проведення онлай-нових платежів;

зниження витрат часу на проведення пробного маркетингу;

створення довготермінових відносин із покупцями;

можливість виходу на міжнародні ринки з мінімальними ви-тратами.