РОЗДІЛ 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО ПОЛІТИКУ

магниевый скраб beletage

 

Сучасне реформування усіх сфер життя українського суспіль­ства, процес національного відродження і розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребують глибо­кого вивчення закономірностей і тенденцій їхнього розвитку. Без зміни теоретичної та буденної свідомості не можна вирішити пе­рспективні та поточні завдання загальнолюдського і національ­ного масштабу, змінити ставлення людини до праці, піднести по­літичну культуру мас, активізувати їхню діяльність як суб'єктів нового історичного процесу.

У розв'язанні цих проблем важлива роль відводиться політо­логії як науці і навчальній дисципліні, що пройшла значний шлях свого становлення та розвитку.