ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова...................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ

ПРО ПОЛІТИКУ.......................................................................... 5

Глава 1. Предмет і методи політології......................................... 5

Глава 2. Основні етапи розвитку політичної

думки............................................................................................. 18

Глава 3. Сучасні ідейно-політичні течії...................................... 48

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА........................................ 69

Глава 4. Політична система та її структура............................... 69

Глава 5. Роль політичних партій та громадсько- політичних об'єднань в українському суспільстві 87

Глава 6. Економічна політика держави: основні напрями, пріоритети      107

Глава 7. Державна політика у сфері цивільного

захисту населення і територій України

від надзвичайних ситуацій......................................................... 115

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА............................................ 134

Глава 8. Політична влада та її структура................................. 134

Глава 9. Політична еліта і політичне

лідерство..................................................................................... 151

Глава 10. Особистість і політична влада.................................   170

Глава 11. Виборча система....................................................... 188

РОЗДІЛ 4. СВІТОВА ПОЛІТИКА

ЯК СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН..................... 198

Глава 12. Роль та місце України в системі

міжнародних відносин.............................................................. 198

Глава 13. Політичні та етнонаціональні відносини.................   219

Глава 14. Український політичний ринок і практична

політологія.................................................................................   239

ГЛОСАРІЙ................................................................................. 251

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................... 263

ДОДАТКИ...................................................................................   265