Тема 7. Мотивація і стимулювання інноваційної діяль-ності.

магниевый скраб beletage

Складові та принцип дії мотиваційного механізму інно-ваційної діяльності. Форми і методи стимулювання інноваційноїдіяльності. Стимулювання вищого менеджменту організації доінноваційної діяльності. Організаційно-економічні форми стиму-лювання інноваційної поведінки працівників.

Тема 8. Управління ризиками в інноваційній діяльності.

Основи теорії управління ризиками. Класифікація ризиків.Кількісна оцінка ризиків. Методи аналізу невизначеності та ризи-ку. Методи управління ризиками.