ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІННОВАЦІЙНИЙМЕНЕДЖМЕНТ»__8

Роздлі 1. СУТЬ, РОЗВИТОК ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГОМЕНЕДЖМЕНТУ           12

Основні поняття та завдання інноваційного менеджменту          12

Класифікація інновацій         18

Життєвий цикл інновацій    24

Інновації, розвиток конкуренції та економічне зростання 28

Еволюція розвитку теорій інноваційної діяльності 31

Контрольні запитання та завдання 39

Розділ 2. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГОМЕНЕДЖМЕНТУ    40

Поняття та етапи інноваційної діяльності   41

Оцінка інноваційних можливостей підприємства 51

Методологія створення продуктових інновацій     53

Методологія створення процесних інновацій        58

Характеристика інноваційної інфраструктури        60

Контрольні запитання та завдання 66

Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ__ 67

Сутність і основні методи інноваційної політики держави           67

Система управління державною інноваційною політикою          72

Роль держави в розвитку малого інноваційного бізнесу   79

Контрольні запитання та завдання 85

Роздлі 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ     86

Ринкові суб'єкти інноваційної діяльності    86

Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва 90

Організаційні форми інтеграції науки і виробництва         95

Науково-технічна кооперація в інноваційних процесах    99

Контрольні запитання та завдання 103

Розділ 5. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ_ 104

Розробка стратегії інноваційного розвитку організації       105

Аналіз інноваційних можливостей організації.      114

Планування інноваційної діяльності            119

Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю            124

Контрольні запитання та завдання 128

Роздлі 6. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ 129

Суть інноваційних проектів і їх зміст           129

Розробка концепції інноваційного проекту 138

Планування інноваційного проекту            143

Організація управління інноваційною програмою 149

Організація контролю і регулювання програми     153

Контрольні запитання та завдання 159

Роздлі 7. МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 160

Складові і принцип дії мотиваційного механізму інноваційноїдіяльності            160

Форми і методи стимулювання інноваційної діяльності   165

Стимулювання вищого менеджменту організації доінноваційної діяльності      169

Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційноїповедінки працівників  179

Контрольні запитання та завдання 185

Роздлі 8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ_ 186

Основи теорії управління ризиками            186

Класифікація ризиків.            190

Методи аналізу невизначеності і ризику     193

Кількісна оцінка ризиків.      197

Методи управління ризиками.         202

Контрольні запитання та завдання 204

Роздлі 9. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    205

Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційноїдіяльності          205

Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів     211

Види ефективності (ефектів) інноваційної діяльності         218

Контрольні запитання та завдання 224

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЕНТ»        225

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК    245

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     253