Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття іннова-ційного менеджменту.