Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття іннова-ційного менеджменту. : Інноваційний менеджмент : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття іннова-ційного менеджменту.