Тема 2. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційногоменеджменту. : Інноваційний менеджмент : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 2. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційногоменеджменту.

Поняття інноваційної діяльності, її різновиди і складові.Фундаментальна наукова діяльність. Прикладні науково-досліднірозробки. Проектно-конструкторська, науково-технічна, вироб-нича інноваційна діяльність. Оцінка факторів впливу зовнішньогоі внутрішнього середовища на інноваційну діяльність.

Характеристика інноваційної інфраструктури. Ринок нова-цій. Ринок інвестицій. Ринок чистої конкуренції нововведень.