Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності.

магниевый скраб beletage

Роль держави в здійсненні інноваційної діяльності. Інноваціїяк фактор економічного зростання. Значення інноваційної діяль-ності для формування сучасної моделі економічного зростаннянаціональної економіки України. Ринкові механізми в галузі нау-кової і науково-технічної діяльності.8

Держава як головний суб'єкт інноваційної діяльності. Спо-соби державного впливу на ефективність інноваційних процесів.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. Формуван-ня національної моделі регулювання інноваційної діяльності.Вплив державних, приватних і громадських структур.

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльно-сті в Україні, особливості інноваційного розвитку в провідних ін-дустріальних країнах.