Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації.