Тема 6. Управління інноваційним проектом.

магниевый скраб beletage

Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реа-лізації. Управління інноваційним проектом як процес прийняття іреалізації управлінських рішень. Процедура розробки інновацій-ного проекту.

Управління реалізацією інноваційних проектів. Ресурсне за-безпечення інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення.Інвестиційне забезпечення. Створення і використання різних ор-ганізаційних форм проектного управління. Управління персона-лом в процесі реалізації інноваційного проекту.

Управління конкурентоспроможністю інноваційного проек-ту. Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних пе-реваг. Управління конкурентоспроможністю та якістю нової про-дукції. Управління маркетинговими службами і контроль зазабезпеченням конкурентоспроможності проекту.