10.2.4. Евристика

магниевый скраб beletage

Евристика — це набір правил, призначених для вирішеннязавдання. Якщо воно є складним, а оптимальне рішення — неяс-ним, то застосування евристичних методів допомагає у просуванніна шляху вирішення певного завдання.

Далі наведемо низку евристичних правил.

Позбуватися зайвого. Означає викреслення з переліку того,що є непотрібним для вирішення завдання.

Спочатку — найгірше. Спочатку слід розв'язувати найсклад-ніші і найнеприємніше завдання, а не відкладати їх для розв'язаннянаприкінці. Такий підхід допомагає впоратися із заповільненням.

Піковий час. Слід визначатися з часом дня, коли у праців-ника спостерігається найвища продуктивність і планувати на цейчас виконання найважливіших завдань.

Невзаємодія. Це — визначення часу, який є необхідним длявиконання такої роботи, яка вимагає найбільшої зосередженості.У цей час працівника не слід відволікати. На час, відкритий длявзаємодії, слід планувати виконання найпростіших завдань.

Верстові стовпи. Приступаючи до виконання завдання, пра-цівнику слід визначитися з метою, не досягнувши якої, працівникне припиняє працювати. До досягнення мети слід докладати мак-симуму зусиль.

Обмеження часу. Для того, щоб зрушити з місця виконаннязавдання, працівник має виділити собі якийсь обмежений про-міжок часу. У цей час не слід думати наскільки далеко працівникпросунувся у вирішенні завдання. Слід у цей час просто працювати.

Пакетний режим. Об'єднуються в одну групу схожі завдан-ня. Потім вони одночасно розв'язуються.

Рання пташка. Початок роботи над найважливішим завдан-ням — рано вранці. Впродовж кількох годин такий працівник ви-конує таку роботу, яку інші не виконають і впродовж дня.

Темп. Слід обдумливо вибрати потрібний ритм. Необхідно ді-яти дещо швидше, ніж звичайно (тобто швидше говорити, ходити,друкувати тощо).

Парето. Принцип Парето стверджує — 80 відсотків того,що потрібно зробити, вимагає 20 відсотків зусиль. Працівнику слідсфокусувати свої зусилля на зазначених критично важливих 20 від-сотках і занадто не переобтяжуватися рештою 80 відсотків.

Людина хвилини. Означає, що для прийняття рішеннядостатньо хвилини після одержання потрібної інформації. Післяприйняття рішення необхідно щось вдіяти з метою дати справі хід.