11.3.2. Заходи обідньої перерви

магниевый скраб beletage

Обідня перерва може бути використана працівниками не лишевласне для обіду. У всі часи, — як радянські, та і пострадянські, —під час обідньої перерви вирішувалося багато справ.

У пресі описувалися, наприклад, такі варіанти проведення обі-дньої перерви.

Відвідання співбесіди про працевлаштування в іншій фірмі.Багато працівників шукають роботу ще не звільнившись з попе-редньої. Була інформація про низьку результативність співбесід,проведених під час обідньої перерви. Можливо, це зумовлювалосяпорівняно невеликою тривалістю перерви.

Підвищення рівня своєї освіти. Тобто виконання контроль-них робіт, підготовка до іспитів та заліків, читання наукової чихудожньої літератури. Для багатьох працівників обідня перерває єдиною можливістю не розучитися читати, бо як каже україн-ське прислів'я: «На ярмарку цигани не дають можливості жити,а дома — діти».

Були й рекомендації про те, щоб під час обідньої перерви спів-робітники вивчали іноземні мови. Стверджувалося, — якщо цимкожен день опікуватись по півгодини, то наприкінці своєї трудовоїдіяльності працівник стане поліглотом.

Любовні побачення. Писалося, що обідня перерва зручнаособливо для першого побачення. У випадку, коли події розви-ватимуться не так як хотілося, чи щось не сподобалося, то можназустріч хутко припинити зіславшись на те, що обідня перерва за-кінчується і роботодавець чекає гігантських трудових досягнень.Якщо ж учасникам зустрічі сподобалося, то продовження зустрічейможе відбуватися вже у післяробочий час. Можливо хтось здатнийвчиняти радикальні дії і під час обідньої перерви. То вже як карталяже.

Купання у літню спеку — це один з чудесних заходів бо-ротьби з глобальним потеплінням та зниженням продуктивностіпраці. Вода допомагає, якщо тому вірити, не лише розслабитися,але і змити негативну енергію. У містах є можливість відвідатибасейн.

Відомо, що на безриб'ї і рак — риба. Якщо в офісі немає басей-ну, то не завадять душові кабіни.

На початку 2008 року преса повідомляла, що міністр охорониздоров'я Великої Британії Алан Джонсон закликав роботодавцівустановлювати в офісах душові кабіни. Цей захід, на думку міні-стра, буде стимулювати працівників відмовитися від громадсько-го транспорту і добиратися до офісу велосипедом або виконуватиранкову пробіжку від дому до робочого місця. Після цих процедурпрацівники на робочому місці могли прийняти душ. Велосипед тапробіжка вважалася складовою кампанії з оздоровлення працюю-чого населення. На лікарняних британська казна щороку втрачалавеликі кошти.

Міні-сієста. Це можливо, коли в офісі є тихий закуточок зканапою, на якій можна зручно влаштуватися та подрімати кіль-ка десятків хвилин. Для вчасного просинання не завадить матибудильник.

Під час свого перебування восени 1995 року у США, автор цієїкнижки бачив, що у кабінетах професорів юридичного факультетуБалтиморського університету (штат Мериленд) були канапи.

Коли ж випала нагода на 10 днів злітати в Батон-Руж (столицяштату Луїзіана) і там канап не було у професорських кабінетах,то виникло запитання про причину відсутності. Професор фран-цузького походження рідною йому мовою відповів: «Це небезпеч-но» («C'est dengerous»). Автору бракує фантазії здогадатися пронебезпеку від канапи, тому він сподівається, що про це здогада-ються молодші читачі цієї книжки.

З огляду на службове становище та інші чинники, автор книж-ки у ХХІ столітті не мав нагоди вдень півгодинки подрімати. Прощо жалкує. Таку можливість інколи мав у ХХ столітті.

На початку жовтня 2008 року повідомлялося про плани ство-рення для співробітників берлінської ратуші спальних місць, девони могли б подрімати під час обідньої перерви. Ініціатори запро-вадження полуденного сну керувалися висновками медиків проте, що людина не може з рівномірною віддачею працювати 8 годинпоспіль.

Проект назвали «Сон для підвищення продуктивності праці»вже здійснювався у муніципальних закладах Берліна. У резуль-таті проведених досліджень виявилося, що після обіду реакціялюдини помітно сповільнюється. 20-30 хвилин полуденного снупідвищують швидкість реакції на 16%, а здатність концентрува-тися — на 35%.

Міжофісний конкурс. Обідня перерва — зручний для цьо-го час. Конкурс сприяє зміцненню дружби між департаментамикомпанії. Темою конкурсу можуть бути різноманітні (наприклад,«Найкраща посмішка», «Найкращий паперовий літачок»). Відконкурсу буде користь і компанії. Співробітники компанії зна-йомляться. Відбувається тімбілдинг (див 6.2.1).

Духовне збагачення. Можна, наприклад, відвідати якусьвиставку, якщо вона поряд, чи інший мистецький захід.

Шопинг. Це настільки давнє і поширене явище, що існуєдумка про створення обідньої перерви саме для шопингу. Пояс-нювати, що воно таке — ще непристойніше ніж пояснювати, щоцукор — солодкий.

Необхідні умови:

порівняно тривала перерва;

наявність поблизу робочого місця крамниць.

Вивченню може піддано все — від асортименту до цін. Шо-

пинг — це ще й можливість прогулятися. Шопинг перетворюєтьсяу вправи з фітнесу.

Психологи майже одностайно стверджують, що для лікуван-ня стресу у жінок найкраще підходить шопинг. Це лікування,до того ж є приємним і необтяжливим. Якщо й існують певні про-блеми, то їх лише дві:

наявність чоловіка;

відсутність грошей.

Як свідчить багатий практичний досвід, чоловіки до такоголікування своїх дружин ставляться негативно. Негативність можебути відверто агресивною особливо тоді, коли дружини беруть своїхчоловіків із собою до крамниць. Коли ж чоловік бачить принесенудодому дружиною купу покупок, то починає бурчати з огляду на те,що навколишній світ стає не таким чудовим, яким він насправді є.

Жіноцтво опрацювало кілька способів нейтралізації негатив-ного ставлення супутників життя до шопингу:

не брати чоловіків на шопинг;

приспати пильність чоловіків під час шопингу.

Коли ж немає грошей, то лікувати стрес за допомогою шопингудуже важко. Пропонують спробувати шопинг у двох варіантах.

Варіант № 1. Набрати у крамниці у кошик все те, що милуєоко і не дивитися при цьому на ціни. Перед касою слід круторозвернутися і поставити всі товари на ті полички, де вони сто-яли.

Всім, за винятком крамниці, від цього користь. Гроші — цілі.У квартирі не з'явилися непотрібні речі. У чоловіка — настрій не зі-псовано.

Варіант № 2. Використовуючи журнали посилкової торгівліта сайти інтернет-магазинів, складіть перелік всього того, що вамсподобалося. Після складання якомога більшого переліку з усімазаписами про ціни, цей перелік відкладається до завтра. Половинатого, що вибрали, наступного дня здається зовсім непотрібнимиречами, бо нікуди дівати аналогічні речі, які вже є.

Знову ж таки всі будуть задоволені і цим варіантом. На шляхустресу стоятиме міцний заслін.

Отже, пам'ятаймо: ката, який працював на електричному кріс-лі, було оштрафовано за перевитрату електроенергії.