12.2.2. Стартова зарплата

магниевый скраб beletage

Далі розмова піде про розмір стартової зарплати. Фахівці ра-дять тим, хто бажає підвищити собі вартість в очах потенційнихроботодавців, вдатися до наступних кроків.

Вжити заходів до того, щоб вас дуже хотіли купити. Той,хто щось купує, завжди у першу чергу звертає увагу на зо-внішній вигляд товару, а вже потім - на його зміст. Зо-внішній вигляд людини, яка претендує на добру зарплату,має неабияке значення для досягнення бажаної зарплати.Стиль одежі відразу ж може багато на що вказати- на соці-альний статус, рівень інтелекту, сексуальні аспекти тощо.Велике значення мають різноманітні аксессуари- крават-ки, годинники, сумочки тощо.

Той, хто хоче продати себе якомога дорожче, має потурбу-ватися про своє позиціонування. Це означає- визначитисяз тим, де б хотіли працювати, що вмієте і знаєте, яка вашазарплатна планка. Слід добре і самокритично проаналізу-вати оголошення про вакансіі. Якщо бракує певних знаньі навиків, то їх слід набути з метою підвищення своєї вар-тості на ринку праці.

Можливо існує кохання з першого погляду. У місце жроботи з першого погляду закохуватися не варто. Не слідхапатися за перший же варіант працевлаштування. Озир-ніться довкола - напевно з'являться інші ласі шматочки.Себе потрібно продати якомога дорожче.

Вартість претендента визначається і його впевненістю.У вузах, як відомо, часто оцінка визначається не стількизнаннями, як впевненістю у їх наявності. Оскільки вра-ження про шукача роботи складається впродовж першихсекунд знайомства з ним, то це необхідно пам'ятати, від-чувати себе впевнено і бадьоро у досі незнайомому ото-ченні.

У разі виконання таких умов не лише ви любитимете гроші,а й гроші любитимуть вас.