12.5. Зарплата в Україні і за кордоном

магниевый скраб beletage

Відверто зазначимо, що у цій рубриці не йдеться про всі аспек-ти сучасного стану зарплати в Україні та світі. Для висвітленнятакої проблематики замало було б і великих книг. Подаємо деякуінформацію, яку бачили в останні роки очі автора книги на шпаль-тах газет.

Станом на червень 2007 року зарплата в Україні виплачува-лася у національній валюті- гривні (64%), доларах США (26%)та євро (10%). Після падіння курсу долара до гривні, роботодавціпереглянули ставки співробітників, але лише деякі з них почалиплатити більше. На той час у більшості компаній рівень зарплатитрадиційно прив'язувався до валютного курсу. У результаті падін-ня курсу американського долару зарплата у гривнях знизилася.Якщо раніше зарплата в 400 доларів означала зарплату в гривняхна рівні 2020 грн., то після зниження курсу долара, зарплата зни-зилася до 1940 грн.

Зміна політики нарахування заробітної плати, до якої вдалисякомпанії, полягала у наступному:

перехід на внутрішній або фіксований валютний курс (цезастосовували 55% з опитаних 47 великих компаній);

зміна валюти, до якої прив'язується зарплата (27% ком-паній).

Влітку 2008 року вважалося що долар є кращою валютоюдля зарплати. Оскільки лише кохання буває вічним, а все решта-плинне, то осторонь цього правила не стоїть і політика у компанійу сфері зарплати. На неї впливає стан економіки. Те, що є сприйнят-ним на період економічного піднесення, не годиться для кризовогоперіоду економіки.

Згідно з даними Державного комітету статистики України,пересічна зарплата киян продовжувала залишатися на найвищо-му рівні в Україні. У лютому 2008 року вона складала 2730 грн.Найменша щомісячна пересічна зарплата була у Тернопільськійобласті- 1162 грн.

У серпні 2008 року Державний комітет статистики повідомляв,що пересічна зарплата наукових працівників впродовж січня- черв-ня 2008 року зросла з 1410 до 2035 грн. Загальна кількість вченихв Україні, порівнюючи з першим півріччям 2007 року, скоротила-ся на 3,3%-до 150,2 тис. осіб. Більшість з них працювали у Києві(38,2%), Харківщині (15,8%), Дніпропетровській (8%) і Донецькій(6,6%) областях.

Центр аналітичних досліджень «Анкор» (Київ) у лютому2009 року встановив, що третина компаній планувала проводитискорочення співробітників.

В опитуванні брала участь 81 компанія. 30% цих компанійбули іноземними, а 40%- українськими. Більшість з них (75%)були задіяні сфері виробництва і продажу товарів.

Виявилося, що найчастіше звільняли тих, які відбували ви-пробувальний строк і не зарекомендували себе як еффективніпрацівники. Часто звільнялися також так звані «непрофільні ка-дри», — тобто працівники суміжних, додаткових офісів, відділівсервісу і підтримки. Кандидатами на звільнення нерідко ставалипрацівники, щодо яких керівництво «мало зуб». Такі звільненняполегшувалися посиланнями на кризу. Вважалося що приналеж-ність до певної профессії не була вирішальним чинником для того,щоб зарахувати працівника до жертв кризи. Тямучий працівникбудь-якої професії міг знайти собі роботу.

У підготовленому наприкінці 2008 року компанією «Ернст іЯнг» «Огляді зарплат і компенсацій в Україні» зазначалося, щозростання заробітної плати в 2008 році пересічно склало 21-23%.2009 року ж планувалося, що зростання сягне 15%.Запланованезростання зарплат на 2009 рік складало 10%. У зв'язку з розгор-танням і поглибленням кризи, відбувалося у подальшому зни-ження зарплат. Працедавці вчиняли це так, як кому було зруч-но- дехто фіксував долар на певному рівні, дехто знижував, аледоллар мав курс на рівні, встановленому Національним банком.

Економічна криза вплинула на політику компаній щодо заро-бітної плати. Про це заявили 40% опитаних компаній. 29% з нихмали намір підвищити платню, а 11%- її знизити. Наприкінці зими2009 року заробітна плата виплачувалася переважно у гривнях.Долар США стояв на другому місці, як валюта для виплати зарп-лати. У більшості випадків для нього у компаніях встановлювавсявнутрішній незмінний курс у діапазоні від 4,5 до 7,4 грн. за одинамериканський долар.

Постає питання про доречність клопотання про підвищеннязарплати під час економічної кризи. Деякі працівники побоюються,що прохання про підвищення зарплати може «випливти боком»— тобто звільненням. Фахівці у сфері рекрутингу стверджують,що у цій ситуації багато залежить від особистості працівника. Зприслів'я ж відомо, що той, хто не ризикує, — не п'є «Шампан-ське». Якщо працівник у період розвитку економіки вмів відсто-ювати свої права, то він буде рішучим і у період кризи не побоїть-ся клопотати про підвищення платні. На соромливого і покірногозавжди накидали великий обсяг роботи, забуваючи подбати пропідвищення зарплати.

Фахівці кажуть, що у разі коли з трьох співробітників у від-ділі залишили одного, — то це, вказує на цінність такої людинидля фірми. Цей працівник може сміливо прохати про підвишеннясвоєї зарплати. Зрозуміло, що підвишення має бути виваженим.Жадоба, як відомо, губить фраєра. Нагадаємо читачам, що фраєр-це наречений. Занадто жадібний фраєр не одержував ні нареченої,ні посагу за неї. Про те, як готуватися до співбесіди про підвішеннязарплати, мова йшла вище у цьому розділі.

Відомо, що під час економічних негараздів керівництво фірмскорочує робочий час для свого персоналу. Завдяки такому захо-ду зменшуються затрати на зарплату. Неповний робочий день читиждень — належить до арсеналу найважливіших заходів. Праців-никам пропонують також неоплачувану відпустку. Її тривалістьможе бути різною. Часто це- 3-4 тижні. Скасовуються різноманітнібонуси та пільги. Найпоширеніші заходи- обмеження на мобільнийзв'язок, програми навчання, корпоративні розваги. «Банкет підчас чуми» є недоречним.

У вітчизняній пресі публікувався матеріал про вимоги до біз-нес-аналітиків та їх платню. Далі стисло на цьому зупинимося. Ста-ном на початок грудня 2008 року у Києві середня місячна зарплатабізнес-аналітика сягала 1200 доларів. На одну вакансію пересічноприпадало близько 4 претендентів. Стисло опишемо хто ж такібізнес-аналітики. Вони несуть відповідальність за вияв, аналіз ізатвердження вимог до зміни бізнес-процесів, корпоративної по-літики та інформаційних систем підприемства.

Такі фахівці і виконують базове моделювання, опис і запускбізнес-процесів, готують пропозиції що до їх оптимізації, викону-ють аудит опрацьованих і в проваджених процесів. Вони берутьучасть у проектах розробки найважливіших показників ефектив-ності, систем управління якістю. Бізнес-аналітики навчають спів-робітників та консультують їх щодо втілених іновацій, ставлятьтехнічні завдання розробникам.

Професійні бізнес-аналітики, які компетентні у сфері еконо-мічного аналізу, мали навички оптимізації бізнес-процесів та пере-конливий список успішно завершених проектів, на початку грудня2008 року щомісячно заробляли до 2500 доларів.

На посади бізнес-аналітиків влаштовувалися переважно фахів-ці, які мали вищу економічну, інженерно-технічну, математичнучи фінансову освіту. Вимагався також щонайменше річний стажроботи у сфері бізнес-аналізу.

Основними вимогами до претендентів на посади бізнес-аналі-тиків були такі:

знання методик дослідження у конкретній галузі;

знання аналізу і моделювання бізнес-процесів;

знання основ управлінського, фінансового і бухгалтерсько-го обліку;

вміння працювати зі спеціальним програмним забезпечен-ням (ARIS, BPWin, MSPproject тощо);

володіння досвідом опису бізнес-процесів,

Дещо про закордонні справи.

Впливове об'еднання аргентинських акторів «Argentina ActorsAssociation» звинувачило режисера Френіса Форд Копполу у тому,що він під час зйомок нового фільму «Tetro» експлуатував працюаргентинських акторів без контрактів. Актори не одержали на-лежної винагороди за свою роботу. Представник режисера заявила,що умови участі акторів були з ними обумовлені завчасно і вонидобровільно запропонували свої послуги.

Компанія «Akaya Inc.» (штат Нью-Джерсі, США) допустиласяпомилки у своїй електронній системі нарахування і сплати зарп-лати. Якийсь Ентоні Арматіс намагався кілька років тому влашту-ватися на роботу у компанії. Йому відмовили. З огляду на помил-ку у системі зарплати, йому платня нараховувалася і відсилаласяна його банківський рахунок. Він отримував перекази впродовж5 років. Помилка викрилася. Е. Арматіса було заарештовано і при-тягнуто до відповідальності.