13.2.1. Зовнішній вигляд і успіх

магниевый скраб beletage

Зовнішній вигляд є важливою складовою успіху сучасної ді-лової людини. У діловому середовищі, як і у будь-якому іншому,існує певний кодекс одежі.

Для того, щоб бути успішним у сучасному діловому світі, необ-хідно у всьому точно влучати у ціль. Це правило поширюється іна зовнішній вигляд людини. Причиною її невдач може бути нена-лежний зовнішній вигляд, його невідповідність стандартам, при-йнятим у діловому середовищі.

Зовнішній вигляд ділової людини повинен вказувати на вас якна зрілого і досвідченого професіонала.

Слід мати кілька стильних ділових костюмів. Модна одежа маєпередбачатися для відвідин нічних клубів.

Якщо грошей для придбання одягу — обмаль, то слід керува-тися гаслом: «Краще менше, але дорожче». Це означає мати у гар-деробі один-два високоякісних і вдалого крою костюми, які можнапоєднувати між собою.

Зустрічається і така порада — у гардеробі чоловіка має бутищонайменше три костюми: зимовий, літній, вихідний.

Працівник має оцінювати свій зовнішній вигляд та зовнішнійвигляд членів команди, у якій він працює. Рекомендують подуматинад тим, який вигляд мусить мати спеціаліст вашого рівня. Якщовам доведеться замінити гардероб, то не слід це робити у поєднанні звашою кар'єрою та її цілями. Пам'ятайте, що правильно підібранийодяг «приманює» успіх.

Нові часи принесли і нові поняття. З'явився вислів «дрес-код».Дрес-код був і раніше. Автор книжки згадує, як колись у літнюспеку комсомольські і партійні працівники обливались потом, бонеодмінно мали бути одягнені у костюми з краватками. Осудливимтоді було ставлення до міні-сукеньок та прозорих кофточок. За нихпрописувалися догани, суворі догани і позбавлення преміальних татринадцятої зарплати. На думку ж автора цих рядків міні-сукенькита прозорі кофточки роблять життя цікавим.

Нині багато компаній обумовлює, ще під час співбесіди, своїправила дрес-коду. Деякі з цих компаній ще й фіксують їх у тру-дових договорах.

Новому працівникові, що приступає до роботи, слід вивчитиманеру одягатися у великій фірмі. Дрес-код може бути відсутнім.Може бути ліберальним. Може мати і незрозумілі, для непосвяче-них, аспекти.

Одежа працівника є візитівкою. Не лише особистою візитів-кою, але і компанії, у якій він працює. Людина, яка хоч трішечкиорієнтується у психології, глянувши на одяг, негайно зуміє визна-чити не лише рівень заробітної плати, але і сильні чи слабкі аспективашого характеру. Якщо ж людина має неналежний вигляд і ви-ступає як представник солідної компанії, то виникають сумнівищодо компанії, яка має таких представників.

Якщо працівники опікується, наприклад, продажею дорогоїнерухомості і прибуде на переговори у порваних джинсах та майціз недоречним портретом, малюнком чи написом, то потенційнийклієнт може запідозрити працівника у легковажності і відмовитисявід його послуг.

У будь-якому співтоваристві легше прижитися, якщо, принай-мі ненадовго, підлаштуватися під його правила. Тому, хто хоче бутиуспішним працівником, слід одягатися, як це робить успішнийпрацівник. Той, хто вважає себе талановитим художником, маєдокласти фантазію до стилю свого одягу.

Всі люди люблять вирізнятися і бути унікальними та непо-вторними. Всьому слід знати місце і час. Одежа не повинна ставитилюдину у смішне становище. Якось влітку 2009 року неподалікавтора цієї книжки йшла гарненька студентка, на тенісці якої булонаписано: «І s^p with pretty boys only». Коли їй було поставленозапитання, чи це насправді так, то вона не знала що відповісти, боїї рівень англійської (вірніше відсутність рівня) не дозволяв зрозу-міти, що ж означав напис. Висновок простий — не одягайте одежуз незрозумілими для Вас написами.

Вимоги до дрес-коду часом можуть бути на межі анекдоту. Зо-крема, повідомлялося, що корпорація «Disney» зобов'язала співро-бітників «Діснейлендів», які зображають мультиплікаційні персо-нажі на кшталт Міккі-Мауса, носити діснеєвську нижню білизну.Вона видавалися щоденно прямо на робочому місці.