14.1. Звільненняза ініціативикерівництва

магниевый скраб beletage

Звільнення було, є й буде за-вжди доки існують роботодавціта наймані працівники. Звіль-нення відбувається і в період еко-номічного піднесення, і в періодспаду ділової активності. Зро-зуміло, що за кризи звільненьбільше.

Відомо, що світова фінансо-во — економічна криза, що роз-почалася 2008 року, у першучергу зачепила фінансовий табудівельний сектори. Безробіт-тя згодом поширилося і на іншігалузі економіки. Експерти«Society of Human ResourcesManagement» (ця асоціаціяоб'єднувала 225 тисяч фахів-ців з 125 країн, які опікуютьсянайманням персоналом), за-значали кілька основних ознакочікуваного скорочення праців-ників.

компанії не наймають нових співробітників на ті місця,які стали вакантними;

нові робочі місця не створюються та не наймається персо-нал;

не продовжуються контракти з позаштатними співробіт-никами;

в компаніях скорочується заробітна плата.

Процедуру звільнення працівників регламентовано стаття-ми Кодексу законів про працю (не загорами прийняття Трудовогокодексу). На них у цьому розділі не зупиняємося хоч би з оглядуна існування чималої за обсягом правничої літератури (монографій,навчальних посібників і підручників та довідників). Продовжує-мо подавати інформацію, яка оприлюднювалась у засобах масовоїінформації впродовж останніх років, яка безперечно, становитимеінтерес для широкого загалу читачів. Автор цієї книжки і даліне стоятиме на чиїсь одній стороні барикад (роботодавців і найма-них працівників), а оповідатиме всім все, що потрапило до йогополя зору. Як кажуть: «за що купив, за те й продав».