14.1.2. Звільнення компетентних працівників

магниевый скраб beletage

Існує чимало порад про те як залучити на роботу цінного спів-робітника. Практично відсутня інформація про те, як позбутисяцінного працівника, якщо він, скажімо, надоїв. Цінний працівникдля багатьох керівників може виявитися несимпатичним з огля-ду на свій вищий рівень інтелекту чи йому притаманний важкийхарактер. У газеті «Обзор» за 10 вересня 2008 року описувалися7 способів як позбутися компетентних людей, з якими керівництвоне хотіло б далі працювати. Радять наступне:

Керівнику не приділяти уваги до умов праці, а вимагатилише результати. Терпіння не є вічним у більшості працівників,тим більше у кваліфікованих. Вони будуть змушені звільнитисяу пошуках кращої, з їх точки зору, фірми.

Використовувати компетентних працівників на допоміж-них роботах, які не мають суттєвого значення для їх кваліфікації.Малокваліфікована робота знижує потенціал кваліфікованого пра-цівника, і він з такою ситуацією довго миритися не буде. Можли-во звернеться з проханням надавати йому роботу, що відповідаєйого професійному рівню. Якщо керівництво не піде на компроміс,то шанси на подальше перебування такого працівника у штаті фір-ми будуть танути як весняний лід, бо виконання кваліфікованимипрацівниками простої роботи принижує їхню гідність.

Втягування працівників високої кваліфікації у конфлікти,інтриги, плітки, негативно впливає на їхню компетентність з по-гляду на що інтерес до такої фірми вони неминуче втратять.

Якомога частіше шукати привід для того, щоб применшитизаслуги кваліфікованого працівника, а то й ображати його. Ніх-то не любить, щоб його гладили проти шерсті. Неласкаве, непри-ємне слово не любить і кішка, не кажучи вже про компетентногоспівробітника.

Створювати перепони для підвищення кваліфікації. Це спри-ятиме відставанню від сучасного рівня знать та вмінь. Кваліфікова-ні фахівці помітять таку небезпеку і змушені будуть звільнитися.

Постійно погрожувати можливими звільненнями. Стверджу-вати, що таких спеціалістів забагато на ринку праці. Це врешті-решт фахівцеві надоїсть і він звільниться.

Постійно перевантажувати компетентного працівникабудь — якою роботою. Рано чи пізно це надоїсть і він звільниться.