16.1.1. Чай — кавав Україні та Британії

магниевый скраб beletage

На початку цього розділурозглянемо те, як у сучаснийперіодиці трактуються звичай-ні сніданки та обіди, а вже потімрозглянемо урочисте вживанняїжі, яке відбувається на корпо-ративних заходах.

Як правило, співробітникифірм снідають вдома, що Богпослав або ж беруть із собою бу-терброди та влаштовують на по-чатку робочого дня пиття кавичи чаю.

Якесь велике невдоволеннявітчизняного начальства щодопиття підлеглими чаю чи кавина сторінки преси не виплеску-валося. Очевидно, якщо це ро-биться, як кажуть, «на ходу»,то великого соціального резо-

нансу не викликає. Пити чай на роботі в Україні розкішшю не вва-жається.

У тих країнах, де затрати вміють рахувати краще ніж в Укра-їні, і де рівень життя значно вищий, на пиття чаю дивляться дещоінакше.

Консультативна організація з питань екології, яку фінансуєбританський уряд, дійшла висновку, що пити чай на роботі — за-надто велика розкіш в умовах фінансово — економічної кризи.Експерти брали до уваги, що затрачається дорога електроенергіяна кип'ятіння води і приготування заварки. Фахівці пропонувализапровадити режим економії води та електроенергії для процедуричаєпиття.

Британці вважаються великими прихильниками чаю. Щоден-но вони випивають 165 млн чашок чаю. 70% британців чай п'ютьрегулярно. Кожен британець випиває щоденно три чашки чаю.

Зазначена організація примітила і те, що британці кип'ятятьвдвічі більше води ніж випивають чаю. Експерти запропонували,щоб вода кип'ятилася лише у чайниках. Пропонували, щоб робото-давці спонукали працівників відмовитись від традиції заварюватичай лише у чайниках, що вимагає додаткових затрат електроенергіїта води. Дрібному бізнесу було рекомендовано перейти на двока-мерні екочайники, у яких можна приготувати воду лише на однучашку чаю.

Автор цієї книжки знає й кращі часи сучасної британської іс-торії. У березні 1995 року під час стажування у лондонському банку«Хамброс» він разом із співробітниками банку без обмежень випи-вали за рахунок банку різноманітні чаї і кави, а смачні страви бан-ківські їдальні мали, говорячи по-нашому, студентські ціни. Длякави і чаю існувало на кожному поверсі спеціальне приміщення,але у більшості випадків каву, чай та цукор співробітники бралина свої робочі місця.

Ті, хто не мають можливості поснідати вдома (наприклад при-їжджі), можуть скористатися послугами закладів громадськогохарчування. Нині вони, очевидно, є повсюди. У нас чай і каву про-дають приватні особи на міських вулицях та автошляхах. У тихкраїнах, де вдалося побувати автору цієї книжки, такого бачитине доводилося. Така торгівля — ознака першопочаткового етапурозвитку ринкових відносин.

Наступна рубрика матиме практичне значення, передусім, длягостей української столиці.