17. 2. 2. Досвід — запорука бізнесу

магниевый скраб beletage

Абсолютна більшість фірм, започаткованих людьми з відсут-ністю необхідного досвіду, зазнають банкрутства. Основна при-чина чому це відбувається — люди не знають як стати багатими.Не знають як створити успішний бізнес. Можливо, ці люди маютьварту уваги ідею про продукт чи послугу, але не мають ідеї запускунового бізнесу.

Більшість компаній, що утворюються досвідченими бізнес-менами, є успішними. Це пояснюється тим, що досвідчені людизнають, що потрібно робити і як потрібно робити. Вони знають якпродати свій товар, або послугу, як вести ділові переговори з поста-чальниками, як збільшити доходи, як вести маркетингові кампаніїта управляти фінансами. Досвід є запорукою для успішного стартута ведення бізнесу.

Згідно з даними фірми «Dunn and Bradstreet» 96 відсотків ком-паній в США зазнають невдачі з огляду на нездатність управлінняними. Це поняття означає, що ті люди, які компанію створили,не знають як вчиняти з нею далі. Помічено, що двома основнимисферами, де допускаються помилки, є такі:

Продажі і маркетинг. Майже половина компаній розпада-ється з огляду на те, що їм не вистачає доходів від продажу товаріві послуг. Мало фірм припиняють свою діяльність, коли є стабільніі високі доходи.

Кепський контроль затрат. Майже половина компаній за-кривається оскільки витрати перевищують доходи. Необхіднимидля успішної бізнесової діяльності є досвід у сфері продаж, марке-тингу, фінансів та контролю затрат.

Кажуть, що успіх у бізнесі — це не питання вдачі чи випадко-вості. Це — питання досвіду і знань. Для успішного ведення бізнесунеобхідні знання.

Поради у цьому напрямі — прості і зрозумілі.

Виберіть фірму, що опікується тим же бізнесом, який ціка-вить вас для майбутньої бізнесової діяльності. Доцільно влаштову-ватися на роботу у таку компанію і певний час у ній попрацювати.За такого прийому можна отримати знання та досвід, які знадо-бляться для ведення власного бізнесу.

Бізнесу треба навчатися. З цією метою потрібно читатикнижки, журнали та інші джерела, що містять ділову інформацію.Навчання у наш час має бути безперервним. Секрет успіху — цепостійне удосконалення своїх знань.

17. 3. Функціонування бізнесу