17. 3. 1. Прибуткове ведення бізнесу

магниевый скраб beletage

Далі ми познайомимо читача з думками і порадами КлемміДік Спенглера-молодшого про те, як стати багатим і щасливим.Він — знаменитий у Північній Кароліні (США) бізнесмен, є воло-дарем акцій «Банку Америки» вартістю в 32 млн доларів, завідуєбагатьма бізнесовими підприємствами. Посідає почесну посаду пре-зидента Університету Північної Кароліни. Батько у нього — тежбув бізнесменом. На початку своєї кар'єри. Спенглер-молодший,як і батько, опікувався нерухомістю. Потім став членом правлін-ня банку Північної Кароліни. Йому вдалося врятувати банк відзанепаду та сприяти у злитті з Національним банком ПівнічноїКароліни, в результаті чого і утворився «Банк Америки». Отже,К. Д. Спенглер-молодший зазначав.

Крива навчання. Вона полягає у тому, щоб робити помилкиу молодому віці, а потім вже у зрілому віці їх не повторювати і ро-бити висновки, спираючись на власний досвід.

Позичковий капітал. Його слід використовувати розумно.Необхідно брати позику за таких відсотків, які дозволяють одер-жати більші прибутки, ніж відсотки за позикою. Справи маютьйти добре і прибутків повинно бути достатньо для сплати відсотківі одержання доходу. Необхідно відслідковувати тенденцію рухувідсотків за позикою, а також знати умови ринку, щоб не втратитиу бізнесі.

Моніторинг ринку. Якщо збираєтесь щось продати, проведітьдо цього моніторинг ринку, щоб бути обізнаним про ціни на подібніпропозиції. Інакше — легко продешевити.

Слабких лідерів та менеджерів — геть! Необхідно позбувати-ся слабких лідерів та неефективних менеджерів. Якщо керівникиі менеджери компанії допускають помилки, то це може призвестидо її краху. Помилки рядових співробітників у більшості випадківє такими, які можна вибачити і виправити.

Кошти для бізнесу. Якщо ви плануєте створити власний біз-нес у себе вдома та розвивати його, залучаючи кошти із заробленихсум — не варто сподіватися на одержання відчутних прибутків.Весь дохід йтиме на розвиток бізнесу. Вже добре буде, коли не до-ведеться додавати зовнішніх коштів.

Щоб відчути те, що бізнес вартий того, щоб продовжувати йогодалі і дохід від нього є, варто заручитися підтримкою інвесторів.Інакше найпрекрасніша бізнес-ідея не принесе успіху. Щоб заро-бити на життя, потрібно просто працювати. Для того, щоб розба-гатіти, необхідно придумати щось оригінальне.

Пріоритети. Ведучи кілька справ, слід намагатися розстав-ляти пріоритети. За такого підходу буде можливість у першу чергурозв'язати найбільш серйозні і складні завдання, а на другорядні— затрачати якомога менше часу та зусиль, або ж відкладати їхрозв'язання до моменту, коли з'явиться час для їх вирішення.

Плани і невдачі. Можете планувати свої прибутки і розвитокбізнесу так, як вважаєте за потрібне. Часто ж результати роботиможуть значно вирізнятися від очікуваних. Не слід голову ховатиу пісок і твердити, що все йде згідно з планом. Свої помилки сліданалізувати, а плани — переробляти, виходячи з умов бізнесовогосередовища, що є чинними станом на певний момент.

Думки інших. Ними слід цікавитися і з ним слід рахуватися.Слід більше спілкуватися з підлеглими, запитувати їх думки проумови роботи, шляхи її можливої оптимізації, скарги та побажан-ня. Босом слід бути демократичним, а не таким, якого співробіт-ники і в очі не бачать.