2.6. Цікава вікторина

магниевый скраб beletage

Ті, хто добре вчився у середній школі, не кажучи вже про вузи,вміє вирізняти Гоголя від Гегеля, Бабеля від Бебеля, кобеля відсучки. Такі люди також знають, що Кобо і Йосип ВіссаріоновичСталін — одна і та ж особа. Чули вони і про те, що Йосип Кобзон —не родич Йосипу Джугашвілі.

Їм достеменно відомо, що Фрідріх Енгельс — це не дружинаКарла Маркса та про те, що немає різниці між Володею Ульяно-вим та Володимиром Іллічем Леніним і є певна відмінність міжАдольфом Шикльгрубером і Левом Троцьким, бо перший — цеАдольф Гітлер, а другий — вождь !V Інтернаціоналу, життя якоговкоротила сокира підісланого Йосипом Віссаріоновичем вбивці.

Далі наведемо з певними модифікаціями запитання, які про-звучали у публікації «Истинньїй ^рудит найдет ответ на любойвопрос» у газеті «Обзор» за 5 січня 2008 року. Питання NN 18-21 сформулював особисто автор цієї книжки.

Азартні ігри суперечили статуту ордена домініканців. Мона-хам домініканцям заборонялися азартні ігри. Вони видумали гру,яка згодом набула широкої популярності і у яку грають ще й досі.Яку гру видумали монахи — домініканці?

Перші оранжереї з'явилися у Франції. Вони отримали такуназву від того фрукту, для вирощування якого вони були створені.Як називається цей фрукт?

Древні греки використовували речі для того, щоб створитипевним частинам людського тіла комфортніші умови. Ці речі виго-товлялися з кори сандалового дерева. Що використовували греки?

Російський письменник І. С. Тургенєв зазначав, що люди-на багато про що говорить цікаво, але з апетитом говорить лише

про      Про кого, на думку І. С. Тургенєва, людина говорить з

апетитом?

Стародавні єгиптяни винайшли сандалії. Що вони зображу-вали на підошвах сандаліїв?

У Вашингтоні меморіал Авраама Лінкольна, який збудованоу грецькому стилі, оточено тридцятьма шістьма колонами. Чомумеморіал має саме 36 колон?

Чим риба корюшка схожа з птахами?

Яка трава є найвищою у світі?

Де російські мужики одягали шапки та рукавиці, незалежновід пори року?

Російський полководець О. В. Суворов у віці 70 років на чоліармії перетнув Альпи. Як звали тих молодих полководців, які пере-тнули Альпи раніше, ніж О. В. Суворов?

Як у старовину називали матір перлини?

Англійською мовою це — «капля, що впала на сніг», фран-цузькою це означає «проткнути сніг». Німці називають це «сніго-вим дзвіночком».

По — тюркськи команда «охороняй поселення» звучить«пара янь». Як це поняття вимовляється нині російською мовою?

При використанні у побуті абсолютна частка цієї сільсько-господарської культури згорає, а решта — викидається. Яка назвацієї рослини?

Яка квітка у Франції вважалася символом королівської вла-ди?

Поміж них — щонайменше 13 живих істот, у т.ч щонаймен-ше 5 людей. Як називається єдиний поміж них неживий предмет?

Ці заклади у стародавні часи називали «кухнями відьом».Згодом думка про ці заклади змінилася на позитивну. Як ці закладиназиваються нині?

Французи називають цей овоч «земляними яблуками». Ро-сіяни називають його так, як німці. Перші п'ять літер назви укра-їнською мовою цього овочу співпадають з його назвою російськоюмовою. Овоч в Україні почав вирощуватися раніше, ніж у Росії.Що це?

Дерева, що плодоносять цими фруктами, були перевезенієвропейцями з одного регіону земної кулі до іншого і настільки тамприжилися і поширилися, що всі думають — ці фрукти споконвікуростуть там, звідки їх нині везуть до України. Як називається цейфрукт?

Більшість людей вважає, що це — дерево, хоч насправдіце — гігантська трава, з такими великими дуплами, яких достатньодля того, щоб там набродило браги для цілого гурту слонів. Що це?

На льодовиках глибина тріщин не перевищує кількох де-сятків метрів і вони не поширюються вниз тому, що далі лід           

Відповіді: 1. Доміно; 2. Апельсин (французькою мовою orange);3. Сандалії; 4. Про себе; 5. Фігури і портрети своїх ворогів; 6. ТодіСША нараховували36 штатів; 7. В'є гнізда; 8. Бамбук; 9. У лаз-ні; 10. Ганнібал і Наполеон; 11. Перламутр; 12. Пролісок; 13. Ка-раул; 14. Тютюн; 15. Лілія; 16. Ваги; 17. Аптеки; 18. Картопля;19. Банан; 20. Бамбук; 21. Аморфний.

РОЗДІЛ 3ЕТИКЕТ

Нагадаємо читачеві, щоу навчальному посібнику «Ме-неджмент зовнішньоекономіч-ної діяльності» за редакцієюавтора цих рядків (К.: Центр уч-бової літератури, 2006.- 304 с.)міститься розділ 13 «Міжна-родний діловий етикет». Ска-зане там не будемо повторюватиу цьому розділі книги.

3.1. Правилаповедінки

Здавна відомо, що незнаннязакону не звільняє від відпові-дальності. Не звільняє від неї інезнання етикету.