5.1. Резюме(с і — в і)

магниевый скраб beletage

На Заході воно відоме як«curriculum vitae». Це латин-ський термін, перекласти укра-їнською мовою його можна як«життєрозпис». Скорочено по-няття позначається великимиабо малими латинськими літе-рами ^V. Вимовляється «сі —ві». У нас така абревіатура тежприжилась, хоч, можливо, час-

тіше використовується поняття резюме. Взагалі то «резюме» кра-ще вживати як дуже стислий виклад наукового чи літературноготвору. Такий виклад у нас відомий як анотація. У цьому випадкув англійській мові вживається слово «summary».

Отже, далі мова піде про найважливіші аспекти резюме. Чи-таємо уважно. Пам'ятаємо, що матеріал написаний сльозами тих,кому не пощастило. Чужих помилок повторювати не слід. У вся-кому разі так роблять розумні люди. Дурням, як відомо, законне писаний.

Поміж тих посадовців, які читають резюме, є й такі, у якихграматичні помилки викликають майже алергію. Людина, якашукає гідну роботу, має бути грамотною. Граматичні ж помилкисвідчать, що людина є неграмотною або неуважною, або одночаснояк однією, так і іншою.

Над своєю грамотністю слід працювати. Сама вона не з'явиться.У резюме не варто наводити всю можливу інформацію про себе.Слід обмежитися тією інформацією, яка є доречною щодо роботи,яку шукаєте. Слід намагатися, щоб у резюме було якомога менше«води» та побільше конкретики. Слід зазначити назву компанії, депрацювали раніше, посаду, набутий досвід, заслуги.

Грамотно складене резюме вважається половиною успіху у при-йомі на роботу. Фахівці не радять писати у резюме про наступне:

Те, що вас не влаштовувало на попередній роботі. Якщо про цевас запитують під час бесіди, то не можна негативно відгукуватисяпро попередню роботу. Слід, наприклад, сказати, що мрієте пробільш відповідальну роботу.

Помовчіть про вашу сексуальну орієнтацію. Вона, очевидно,жодним чином не стосується вимог, що висуваються щодо вас.

На роботі не прийнято цікавитись віросповіданням. У кожногосвій Бог. Робоче місце — це не церква, мечеть чи синагога.

Нікого не цікавить вся ваша трудова біографія з юних літ.

Не згадуйте у резюме про свою політичну позицію. Ваша особис-та справа — підтримувати якусь політичну партію чи утримуватисьвід участі у політиці. Робоче місце — це не майданчик для мітингів.

Може шукачеві роботи вилізти боком брехлива інформація продосвід роботи та освіту.

Граматичні помилки характеризують шукача як неграмотнуі неуважну людину, до того ж ліниву, яка не користується можли-востями електронного редактора.

Резюме є неофіційним документом. Це — документ приват-ний. Ніхто не притягується до адміністративної чи кримінальноївідповідальності за неточну чи, навіть, неправдиву інформацію,що міститься у ньому. У резюме не бажано відверто брехати, бо ценеодмінно виявиться. Дещо прибрехати все ж таки можна, але цепотрібно робити уважно, уміло, з відчуттям міри. Пам'ятати давнійвислів: «Судять не за те, що крадуть, а за те, що попадаються».

Прибріхувати потрібно так, щоб не було жодної можливостікадровикам перепровірити ту інформацію, яку повідомляєте.

Мабуть добра половина кандидатів на посади схильні у резюмеперебільшувати свої знання, досвід та досягнення. Це робиться длятого, щоб збільшити свої шанси бути запрошеним на співбесіду.Найчастіше у резюме прибріхують про:

вік;

посади и зарплату;

освіту;

стаж;

неіснуючих роботодавців;

службові обов'язки, навички та заслуги.

Більшість вакансій вимагають наявність вузівської освіти.Вона є не у всіх. Всім же хочеться, щоб вона була. Претендентивзагалі вдаються до перебільшення своєї освіти. Ті, хто не закінчиввуз, повідомляють про вже одержану вищу освіту. Дехто вказуєвузи, яких насправді не було і немає.

На співбесіду потрапити можна, але ж там виявиться, що ву-зівської освіти немає і за обман на роботу не візьмуть. Майте цена увазі.

Про свій минулий досвід можна і потрібно сказати такими сло-вами, щоб не було відвертої брехні, але водночас це було б сприят-ливим для вас перебільшенням.

Про дещо можна у резюме і промовчати. Наприклад, про вікчи невеликий досвід роботи. Деякі знання собі можна приписати,особливо з урахуванням тієї обставини, що їх можна набути у ви-падку потреби у цих знаннях за новим місцем роботи.

Рекрутери проглядають велику масу резюме. Про це здогаду-ються і шукачі роботи. Щоб їх резюме були помічені, шукачі дляскладання резюме використовують свою фантазію. Таким чиномстворюються так звані креативні резюме. Їх створювати теж требавміти. Політ фантазії має спрямуватися у корисне русло.

Були випадки, коли шукачі надсилали резюме частинами, тоб-то деталями пазла. Якась шукачка роботи надіслала лоток яєць.Це означало, що вона здатна кожен день видавати свіжу ідею. Кан-дидат на посаду виставив своє резюме на бігборді навпроти офісурекрутингової компанії. Ще інший надіслав бейсбольну рукавичкуз нотаткою «вмію працювати у команді».

Багато шукачів складають резюме використовуючи для цьогорізні шрифти, малюнки, кольоровий папір.

Як свідчить досвід, одне резюме рекрутер пересічно переглядаєвпродовж 20-30 секунд. Часу обмаль. Рекрутери вважають, щоне слід захоплюватись оформленням резюме, якщо шукач роботине має нічого, щоб повідомити. За сутністю справи креативні резю-ме, з точки зору рекрутерів, незручні тим, що забирають час на їхрозшифрування та приведення до стандартного вигляду інформаціїдля внесення її до бази даних.

Помічено, що дівчата і жінки, які надсилали креативні резюме,згодом ставали об'єктами сексуальних домагань на роботі. Креа-тивні резюме наштовхують багатьох людей на думку про те, що їхавтори шукають не роботу, а щось інше.

Мабуть доцільніше у більшості випадків не вдаватися до креа-тивних резюме. Можливо, такі резюме до лиця представникам твор-чих професій — дизайнерам, художниками тощо. Нестандартнерезюме, надіслане претендентом, наприклад, на управлінську по-саду, насторожує кадровиків.

У резюме, як правило, не позначають хобі. Можливо є резонзгадати про хобі, яке якимось чином стосується посади, на якупретендуєте.

З метою безпеки не слід зазначати паспортні дані та номер іден-тифікаційного коду.

Змовчіть про ваш зріст, вагу, колір очей, волосся тощо.

Ваше здоров'я — ваші проблеми. У резюме про це не пишуть.

Не зазначайте інформацію про членів вашої сім'ї, особливо вікумалих дітей. Малі діти — негативний сигнал для роботодавця. Вінтеж знає, що «Малі діти — мале горе. Малі діти — не дають спати,а великі — дихати». Малі діти можуть відволікати від роботи (лі-карняні у зв'язку з їх хворобо тощо).

Про ваше кримінальне минуле, якщо воно було, краще за всене знати нікому.

Оскільки резюме є діловим документом, то гумор і сарказму ньому недоречні. Найголовнішими помилками при створеннірезюме вважаються такі:

неграмотність;

відсутність мети;

відсутність необхідних даних (контактної інформації шу-кача, мотиви зміни роботи тощо);

перебільшення особистих якостей, навичок і знань, якиху шукачів насправді немає;

наявність недоречної інформації (слід позначити лише до-речні подробиці: службові обов'язки і професійний досвіду минулому, дипломи, ступені звання у тій сфері, на роботуу якій претендує шукач).

Поміж британських спеціалістів поширеною є думка про те,що кар'єра третього тисячоліття вимагає нових прийомів у скла-дені резюме. Вони закликають усунути з резюме корпоративнийжаргон. Слід викреслити геть канцелярські шаблони на кшталт«орієнтований на результат», «такий, що ефективно взаємодіє»,«комунікабельний». На їх думку сучасне резюме повинно негай-но ж вказувати на те, що його писала жива людина.

Структура резюме має бути такою, яка легко читається.

Не рекомендується місця попередньої роботи перераховуватиу резюме у рядок через кому. Резюме стає нечитабельним і кадро-вики просто не хочуть витрачати на нього час.

Якщо розсилається резюме, а відповідей на нього не одержує-те, то це вказує на те, що воно складене невірно. Двома основнимипричинами, чому роботодавці не відповідають на надіслане їм ре-зюме, є такі:

Резюме складене невірно за своєю сутністю. Воно не відображаєвсіх професійних заслуг, досягнень. Резюме не справило враженьна роботодавця і не вирізнялось серед інших

У резюме кепсько сформульовані свої професійні цілі та поба-жання до роботи. В першу чергу ви не визначилися, що ви хочетета не розумієте шляхів свого подальшого зростання. Це призводитьдо того, що ви відгукуєтесь на ті вакансії, які не повинні б вас ці-кавити.

Фахівці рекомендують шукачам робити визначитися зі своїмипріоритетами. Варто скласти перелік компаній, що знаходятьсяу сфері ваших інтересів. Сконцентруватись слід саме на них.

Найпоширеніша помилка у резюме — це висування умови щодозанадто високої зарплати. Краще за все це питання обговорити підчас особистого спілкування.

До резюме, яке надсилається серйозній компанії, часто дода-ється короткий супровідний лист. Якоїсь установленої форми длястворення такого листа не існує. Все залежить від вашого бажан-ня і мети, яку ставите цим листом. Не слід забувати про відчуттяміри. Супровідний лист вважається пафосним супутником резюмеі вагомим інструментом, який допомагає його автору вирізнитисьу масі шукачів роботи.

У супровідному листі слід зрозумілою мовою викласти при-чини, чому вам потрібна саме ця робота. Слід докласти зусиль до ви-вчення історії компанії та специфіки роботи у ній. Ваші знанняпро це варто продемонструвати у рядках листа. Така інформаціяпідкреслить серйозність ваших намірів в очах роботодавців. Наміритеж важливі. Одна чудова дама запитувала у джентльмена: « У Васкакие намерения - серьезньїе или жениться?».

Щоб супровідний лист був максимально ефективним, слід до-тримуватись таких правил.

Листа потрібно писати конкретному посадовцю фірми. Якщоособа, з якою варто контактувати, не була зазначена в оголошеніпро вакансію, то слід докласти всіх зусиль для того, щоб дізна-тись у чиїх руках перебуває ваша доля. Якщо прізвище, ім'я, по-батькові такої особо ви дізнались «на слух», то варто вточнити чиправильно ви записали. Якщо звертатиметесь з листом до цієї від-повідальної особи і у її імені будуть помилки, то це справить, у кра-щому для вас випадку, негарне враження. У гіршому ж випадкутака помилка зумовить відмову у працевлаштуванні.

Подумайте над тими завданнями, які має вирішити ваш су-провідний лист. Лист, наприклад, може викликати увагу до окре-мих аспектів вашого резюме чи пояснити окремі проблеми у трудо-вій біографії. Супровідний лист може бути так вдало складений, щозаінтригує роботодавця запросити вас на співбесіду, бо як відомо,не за кожним резюме запрошують на співбесіду.

Супровідний лист має бути лаконічним, але наполегливим.У ньому слід конкретно довести, що ви є ідеальним кандидатомна посаду, яка вас зацікавила. Не слід використовувати у листіжаргон та складні словесні формулювання.

4. Лист має дотримуватись стандартів. Це означає, що він маємістити заголовок, мати кілька абзаців. Вони один від іншого розді-ляються рядковим інтервалом. У такому випадку лист має кращийзовнішній вигляд і його простіше читати.

Якщо лист відсилається звичайною, а не електронною, по-штою, то доречно, щоб він був на гарному папері. Бажано, щобколір паперу резюме і супровідного листа були однаковими.

У першому абзаці супровідного листа необхідно зазначити звід-ки ви дізналися про вакансію. Добре, коли ваше джерело інфор-мації є таким, до якого позитивно ставиться роботодавець. Не за-вадять кілька приємних слів на адресу компанії. Це вписуєтьсяу прислів'я: «Ласковое слово и кошке приятно».

У другому абзаці слід стисло описати свій досвід та кваліфіка-цію, професійні успіхи, результати трудової діяльності.

У прикінцевому абзаці зазначте контактну інформацію просебе. Подякуйте за той час, який роботодавець присвятив озна-йомленню з вашим листом. Зазначте, що готові надати додатковівідомості про вас, якщо у тому буде потреба. Повідомте, що готовідо контактів за допомогою технічних засобів чи до особистої зу-стрічі.

Резюме, складене, навіть, з урахуванням вимог третього тися-чоліття, не вважається єдиним і достатнім інструментом кар'єрногопрориву. Для досягнення успіху потрібно розвивати професійнізв'язки, «вчитися себе продавати». Пам'ятати про можливості Ін-тернету.

Вітчизняні фахівці у сфері персоналу дотримуються думкипро те, що Інтернет ще не скоро повністю замінить резюме. На ак-тивне віртуальне життя потрібно занадто багато часу. Його можнавикористати іншим чином краще. Вважають, що резюме ще маєправо на існування. Це — своєрідний місточок, який з'єднує шу-кача роботи з працедавцем. Резюме, а особливо супровідний листдо нього, мають бути добре складеними. Резюме вимагає точностіі стислості. Супровідним листом можна роботодавцям зачепитиза душу. У супровідному листі можна застосувати свій творчий та-лант, інтелектуальність. Супровідка може писатися жваво і цікаво.

Залишається спірним питання про те чи вимирає резюме.

Американський фахівець у сфері маркетингу та інтернет —бізнесу, автор багатьох бестселерів Сет Годвін є одночасно і однимз найпопулярніших у світі бізнес — блогерів.

Він скептично ставиться до резюме. Вважається, що надсилаю-чи резюме, ви віддаєте себе бездушній «машині», яка покладаєтьсялише на ключові слова. Критикує тих, хто не надсилає разом зрезюме гідних супровідних листів.

Вважає, що резюме може замінити професійна репутація, щирірекомендації відомих та шановних фахівців, використання Інтер-нету. Дотримується думки, що цікавий блог, насичений ідеями таглибокими думками, змушує людей слідкувати за ним та чекатина нові записи. Зазначене, як вважає С. Годвін, скаже за вас більшеніж будь — яке резюме.

PERSONAL:

EDUCATION:

Наприкінці цього підрозділу подаємо зразок справжнього ре-зюме. Складене воно американським правником Дональдом Рай-сігом. Впродовж 1995-1996 років він був у Києві представникомАмериканської асоціації юристів (American Bar Association). Зали-шив у пам'яті автора цієї книжки, як у всіх інших, хто спілкувавсяз ним, приємне враження. За браком місця перекладу не подаємо,бо англійська мова там не складна і кожна зацікавлена людинапереклад може виконати самостійно. Головна мета цього прикла-ду — показати який вигляд має резюме.

CURRICULUM V1TAE

DONALD L. REISIG

Born: December 16, 1934Married: Joanne Reisig, three (3) childrenResidence: 4489 Wausau, Okemos, Michigan48864

A. B. — University of Michigan, 1956Law Degree — University of Michigan LawSchool, 1958

PROFESSIONAL Senior Partner — Sinas, Dramis, Brake,EXPERIENCE:     Boughton, Mclntyre

& Reisig, P. C., 520 Seymour Avenue, Lansing,Michigan,

1976-1989, 1991 - Director, Michigan Officeof Drug Agencies, 1989-1990 Circuit Judge,30th Judicial Circuit (Ingham County),1968-1976 Ingham County ProsecutingAttorney, 1964-1968 Lansing City Attorney,1963-64 Ingham County Assistant and ChiefAssistant ProsecutingAttorney, 1959-1963

PROFESSIONAL Member — State Bar of Michigan Ethics

ACTIVITIES:  Committee, 1990

President          — State Bar of Michigan, 1988-1989

President-Elect — State Bar of Michigan, 1987-1988

Vice President  — State Bar of Michigan, 1986-1987

Co-Chairperson           — Judicial Qualifications Committee, State

Bar of Michigan, 1985-1989

Treasurer          — State Bar of Michigan, 1980-1982

Commissioner   — State Bar of Michigan, 1979-1989

Chairperson      — State Bar of Michigan Committee on Standard

Criminal Jury Instructions, 1973-1977

Chairperson      — State Bar of Michigan Circuit court

Committee, 1977-1978

First Vice-Chairperson — State Bar of Michigan Representative

(Clerk) Assembly, 1976-1978

Chairperson      — State Bar of Michigan Representative

Assembly, 1978-1979

Member           — Michigan Supreme Court Committee on

Evidence, 1975-1977

Member           — Supreme Court Personnel Advisory

Committee, 1976

Member           — Governor's Special Committee to Revise

Mental Health Code, 1970-1972

Treasurer and Council — Criminal Law Michigan State Bar Associa-Member   tion, 1976-1978

— State Bar Committee to Review Penal Code,1966-1968

Past Vice-Chairperson — Michigan State Crime CommissionParticipant — National College of StateJudiciary, 1972

— Prosecuting Attorneys Association ofMichigan, 1965-1968

Prosecuting Attorneys Association ofMichigan, 1967-1968

Legislative and

Retirement

Chairperson

Elected Member

Past TreasurerMember

TEACHINGEXPERIENCE:

COMMUNITYACITVIES:

Michigan Judges Association, 1969-1974

State Bar of Michigan RepresentativeAssembly, 1972

Ingham County Bar Association

State Bar of Michigan American Bar As-sociation American Trial Lawyers AssociationMichigan Trial Lawyers Association

Continuing Legal Education Seminars and Pro-grams — Various

Adjunct Professor of Law — Thomas M. Cool-

ey Law School, 1973-1976

Instructor — Masters Program, School of

Criminal Justice, Michigan State University,

1972

Chairman — Michigan Alliance for Drug FreeSchools and Communities, 1990Past President — Greater Lansing Council onAlcoholism

Member

LegislativeChairperson

President

Past President, Secretary and Director —Greater Lansing Legal Aid BureauFormer Director and Legal Advisor — GreaterLansing Visiting

Nurses Association

Past Governmental Affairs Chairperson and ConstitutionalConvention Chairperson — Michigan JayceesPast State Director — Lansing Junior Chamber of CommerceFormer Member Board of Directors — Greater Lansing CommunityServices Council

Former Member Board of Directors — Capitol Area EconomicOpportunity Committee

Former Member Board of Directors — Greater Lansing Council ofChurches

Renaissance Award — SacredHeart Rehabilitation Center, 1990One of «Five Most Influential Law-yers of Michigan» — MichiganLawyers Weekly, 1989 and 1990Outstanding Lawyer of the Year —Ingham County Bar Association,1989

Lansing's «Young Man of theYear,» 1963

One of «Five Outstanding YoungMen of Michigan,» 1963

«The Drug War: Strategiesfor the Nineties,» published by theCouncil of State Governments, Lex-ington, Kentucky, April 1990.

«Performance, Productivi-ty & Profits: Drug Free WorkplaceStrategies for the Nineties,»Monograph, 1990

AWARDS ANDRECOGNITION:

PUBLICATIONS:

Various publications onsubstance abuse issues and the im-pact upon education, prevention,treatment, the workplace and thecommunity, 1990

PROFESSIONALQUALIFICATIONS

Michigan Crimi-nal Jury Instructions (3 vol-umes), published by theInstitute for Continuing LegalEducation, Ann Arbor, 1977(Chairperson of Committee andContributor)

Contributing Author,«Michigan Criminal Practice,» pub-lished by Institute of ContinuingLegal Education, Ann Arbor, 1971

Contributing Author, «TheProsecutor's Sourcebook,» 2 vol-umes, published by the PracticingLaw Institute of New York, 1969

«Search and Seizure Hand-book,» published by the PracticingLaw Institute of New York, 1968

«The Law of Arrest, Searchand Seizure in Michigan,» pub-lished by National District Attor-neys Association, 1968

Mediator — US DistrictCourt, Western District of Michi-gan

Arbitrator — US Districtcourt, Western District of Michi-gan

Mediator — Ingham CountyCircuit Court

Arbitrator — American Ar-bitration Association (Labor and

Commercial Issues)

Admitted to Practice —Michigan Supreme Court (AllCourts of

Michigan); US DistrictCourts (Eastern and WesternDistricts);

US Circuit Court of Appeals(6th Circuit, 1976); US SupremeCourt (1962) Representa-tion of Management and LaborUnions in Public and

Private Sector Labor Mat-ters Act 312 Arbitrator, 1977- MERC Fact Finder

Lecturer — LansingCommunity College on Fair LaborStandards

Former General Counsel —Michigan State Police Troopers

Association

Member — State Bar of Michigan Labor Law SectionMember — American Bar Association Labor Law SectionMember — State Bar of Michigan Administrative Law Section

5.2. Інтерв'ю