5.2.2. Літуни та зрілі віком

магниевый скраб beletage

Літунів, як і зрадливих дружин, мало хто любить. Якщо фа-хівець часто змінює місце роботи, то це знижує його шанси знайтинове місце. Часті стрибки у трудовій біографії насторожують кадро-виків. Їм може здаватись, що літун-людина конфліктна, нечесна ітака, що не вміє приживатись у колективі. Можуть подумати, щолітун є кепським спеціалістом, який безвідповідально ставить-ся до своїх функціональних обов'язків. Перевіряти чи насправдітак — складно і довго. Якщо ж вакансію хочуть обійняти кількапретендентів, то у кадровика формулюється найпростіша точказору, щодо проблемного претендента — не розглядати кандидатуру«літуна». Як казав Йосип Віссаріонович Сталін: «Нет человека —нет проблем».

Нетривалий час роботи на певному робочому місці шукач ро-боти, як правило пояснює об'єктивними, незалежними від нього,чинниками: то офіс переїхав з місця чи в інший населений пункт,змінилось керівництво компанії, змінились умови праці тощо.Навіть, об'єктивні чинники можуть кадровиками тлумачитисьне на користь шукача. Головне — що кожух вкрадено. Чи ж вкра-дено його у вас, чи вкрали його ви — це вже якось відходить на за-дній план.

Той шукач, який раніше часто змінював місце роботи, має бутиготовим до додаткових труднощів під час співбесіди. Слід підготу-ватись до пояснення причин своїх звільнень. Бажано уникати пояс-нень, де згадується кепські начальники (згадаємо апостола Павла,який казав, що будь — яка влада — від Бога). Не слід у поясненняхзациклюватись і на малій зарплаті (тут слід згадати думку однієїчудової дами: «Деньги — ^то и хорошо, и плохо. Хорошо — что ониесть. Плохо — что их мало»).

Як свідчить досвід, ті співробітники, заробіток яких безпосе-редньо залежить від особистого обсягу продаж, найчастіше зміню-ють місця роботи. Їм не подобається завищення планів та невиплатавинагород.

Слід під час співбесіди зобразити якусь логіку у ваших пере-ходах з одного місця на інше, та казати, що нове місце — це самеідеал Ваших пошуків.

Якщо разом з місцем роботи змінюється і профіль діяльності(наприклад, шукач працював як маркетологом, так і менеджером),то в резюме слід акцентувати увагу саме на тих аспектах, які від-повідають профілю посади, яка вас зацікавила.

Відомо, що старість — не радість. Знайти роботу людям старшо-го віку складніше, ніж молодим. Ще за радянських часів співалося:«Молодьім везде у нас дорога. Старикам — везде у нас почет.» Ро-бота потрібна ж і старшим людям, щоб заробити на хліб насущний.

Тим, кому понад 40 років, знайти роботу може допомогти зо-внішній вигляд та вміння себе представити.

Під час співбесіди ви повинні засвідчити роботодавцеві впев-неність у собі і те, що дана вакансія не є вашим останнім шансомзробити кар'єру.

Найважливіший критерій при прийомі на роботу — професі-оналізм. Він набувається, як відомо, з досвідом. На низку посад(бухгалтер, лікар, юрист) роботодавці віддають перевагу людямзрілого віку. У резюме не забувайте зазначити ваші сильні аспек-ти — широкі знання, унікальні професійні навички, солідна прак-тична робота.

З роками люди набувають життєвий досвід, здатність прийматизважені рішення. Як правило, до 40 років людина здобуває певнийсоціальний статус та ім'я у своєму професійному середовищі. Такулюдину швидше, ніж молоду, візьмуть на керівну посаду.

Роботодавців відлякують у немолодих людях власне не вікпошукача роботи, а імідж «старої шкапи». Для немолодого по-шукача важливо мати молодечий вигляд. Слід постійно підтриму-вати себе у гарній фізичній формі. Перед співбесідою не завадитьзробити стильну зачіску. Якщо ж фірма дотримується дрес-коду,то обов'язково вдягайте костюм.

У резюме можна не вказувати дату народження. Тоді буде шансодержати запрошення на співбесіду. Під час особистої зустрічі сліддокласти зусиль, щоб справити гарне враження.

У графі «освіта» слід зазначити всі професійні курси та семіна-ри, де ви навчалися. Рекомендують прибувати на співбесіду дещораніше призначеного часу. Сидячи у приймальні, доречно читатине детектив, а професійний журнал. Докладіть зусиль, щоб робо-тодавець звернув на це увагу.

На співбесіді намагайтеся створити враження, що ви — людинаенергійна. Покажіть, що не збираєтесь «відсиджуватись» до пен-сії, а сповнені планів. На співбесіді не завадить якомога більшеговорити про майбутнє. У резюме можна зазначити, що ви готовідо відряджень. Мобільність може виявитись додатковим плюсом.