5.2.8. Промахи на співбесіді

магниевый скраб beletage

Співбесіда — справа не з простих. Готуючись до співбесіди, слідособливу увагу приділяти питанню про особисті недоліки пошука-ча. Від якості такої підготовки буде залежати те, як роботодавецьпоставиться до щирості і самооцінки пошукача.

Відповідаючи на запитання про ваші слабкі місця, не сліднегайно ж викласти весь перелік своїх недоліків та дурних зви-чок. Краще за вже у такому випадку розповідати про ті з них, якіне позначаться на якості вашої роботи.

Фахівці рекомендують завчасно продумати відповіді на за-питання про ваші недоліки. Їх, передусім, слід належним чиномсамооцінити. Недарма один джентльмен казав: «Дурень — це той,хто бреше сам собі».

Бажано для себе письмово скласти перелік недоліків. Про ньогодостеменно знатимете лише ви. Іншому члену сім'ї цей «чорнийсписок» показувати не слід. Що ж стосується дружин (своїх чичужих), то вони і так все знають.

Далі слід докласти зусиль до аналізу професійних і особистіс-ниих вимог, які вказуються роботодавцем до претендента на запо-внення вакансії.

Іншими словами, уявіть себе у ролі начальника, який дивитьсяна вас. З переліку недоліків, складеного вами, виберіть ті, які звашої точки зору аж ніяк не завадять виконанню функціональнихобов'язків за роботою, на яку претендуєте.

Якщо під час бесіди вас запитали про недоліки, то спробуйтесвої відповіді підкріпити конкретними прикладами з попередніхмісць роботи. Наприклад, скажіть, що ви раніше не вміли щось ви-конувати, а потім впродовж короткого часу (години, дня, тижня)зуміли освоїти щось нове. Тобто ведіть себе за прикладом мамиавтора цієї книги. Вона завжди з прихованим гумором казала гос-тям, що у неї — єдиний недолік. Це — лінь, але ж цей недолік не-інфекційний. Іншим людям він не передається.

Зрозуміло, що мама лінивою не була, бо про це знали всі. У селівсі і все про всіх знають. Село — це не сходова кліть у міському бага-токвартирному будинку, де сусіди десятиліттями можуть не знатиодин іншого.

Треба так продумати питання на запитання про недоліки, щобнедоліки в очах роботодавця перетворилися у ваші достоїнства.Можете, наприклад, сказати, що вам важко працювати у шумномуприміщенні, тому віддаєте перевагу тихому і спокійному робочомумісцю та колегам, які під час роботи не слухають «важкий рок»(hard rock). У роботодавця від вашого, так званого недоліку, можесформуватися враження, що ви врівноважена і спокійна людина,яка вміє зосереджено працювати. Для багатьох посад — це самете, що потрібно.

Оскільки недоліки є у всіх, за винятком Бога, то важливо роз-повісти під час співбесіди про те, як ви з ними боретеся. Колисьдавно у автора книги був друг — начальник. У нього секретаршабула «моржихою». Мала незвичайну шкіру. Автор запитав: «Во-лодимире Миколайовичу, скажіть, як Ви боретеся із спокусою?».На що той відповів: «Ваня, з кожним роком все легше».

Головне щоб ваша відповідь про недоліки звучала щиро, безфальші.

Допускається трішки гумору. Такі недоліки як «занадто ве-лике бажання працювати», «хвороблива чесність» сприймаютьсяроботодавцями як грубі заготовки. Малоймовірно, що вони допо-можуть у працевлаштуванні. Недовіру у роботодавця викличе йтвердження про відсутність у вас недоліків.

Запитання про недоліки є одночасно і тестом на вашу стресос-тійкість. Шкідливо вступати у конфлікт з кадровиком щодо вашихнедоліків. Взагалі не рекомендується під час співбесіди конфлікту-вати з будь-яких аспектів. Кадровик, як і кожна смертна людина,може подумати: якщо вже на співбесіді претендент на вакансіюповодить себе агресивно, то що ж він буде робити після прийняттяна роботу?

Під час співбесіди багато шукачів роботи запитання про їхнедоліки ігнорують, тобто прямо не відповідають на поставленезапитання чи якось ухиляються від нього. Цим собі шкодять, бо«золоте правило» співбесіди — це не пропустити жодного запи-тання. Оскільки запитання про недоліки — це тест на щирість,то кадровики вважають, що самокритична людина викликає біль-шу повагу, ніж брехун. Не завадить розповісти кадровику, якийвисновок щодо недоліків було вами зроблено на попередній роботі,як їх виправили і що це вам принесло.

Не слід перетворювати співбесіду у свій монолог або ж мовчкислухати роботодавця чи його представника, не ставлячи йому за-питань. Як в одному, так і іншому випадку співбесіда може закін-читися не на вашу користь.

Не варто під час першого ж контакту висувати зависокі умовищодо умов роботи. Про це можна говорити після того, як ви за-рекомендували себе професіоналом і цінним працівником. Котау мішку вже давно не купують.

Слід мати на увазі, що після співбесіди (чи, навіть, до неї) ре-крутери можуть звернутися до ваших попередніх роботодавців. Змісця роботи слід йти красиво. Про це завчасно попереджуєтьсяшеф. Розпочаті роботи закінчуються. Наступник, що йде на вашемісце, навчається виконанню покладених обов'язків.

Якщо після співбесіди вам не надходять пропозиції від робото-давця, то це може вказувати на те, що ви не володієте навичкамивдалої самопрезентації або ж маєте невеликий досвід як даватиінтерв'ю. Свої помилки слід проаналізувати і намагатися не при-спускатися їх у майбутньому.

На думку американських фахівців є 8 фраз, які можуть звес-ти нанівець будь-яку співбесіду. Такі фрази не можна вимовлятина співбесіді за будь-яких обставин.

«Я ненавиджу свого колишнього шефа». Цілком ймовір-но, що ваш попередній шеф заслуговує на місце у пеклі, оскількивін залив вам за шкіру чимало розпеченого масла. Про недолікиколишнього боса вашому наступному босу знати необов'язково.Якщо ж не вдається на співбесіді приховати ваше ставлення до ко-лишнього шефа, то фахівці радять спокійно пояснити про той стилькерівництва вами, якому віддаєте перевагу.

«Я нічого не знаю про вашу компанію». Про нове бажанемісце роботи часто запитують під час співбесіди. Йдучи на спів-бесіду, слід вивчити, принаймні, найважливішу інформацію прокомпанію. Незнання компанії свідчить про відсутність корисноїмотивації. Кадровики вважають неперспективною ту людину, якане мріє про кар'єру, а її цікавить лише зарплата.

«Я не маю запитань». То лише «у матросов нет вопросов». Заних думає начальство. Якщо ж вам на співбесіді дали поясненняз усіма подробицями, все ж таки необхідно негайно придумати,принаймні, двійко запитань, щоб продемонструвати свою зацікав-леність.

«Хочу поговорити про відпустку». Ділити шкіру ще не вби-того ведмедя — справа невдячна і ефемерна. Тому під час співбесі-ди шкідливо говорити про відгули, відпустки, лікарняні. Про церозумні і обачливі люди говорять, коли процес працевлаштуван-ня вступив узавершальну і незворотну стадію. Зазначену у цьомупункті фразу доречно вимовити після того, як працедавець запитавпро те, коли ви готові приступити до роботи.

«Як швидко можна очікувати на підвищення?» Існує росій-ське прислів'я про те, що спішити потрібно лише ловлячи блохи.На співбесіді недоречно говорити про службову кар'єру, бо у фірмівас ще не знають Можна дуже ввічливо запитати про перспективислужбового просування. Якщо попередній співробітник посів вищусходинку, вам стане зрозумілим напрям службової кар'єри у ційфірмі.

Намагайтеся не зачіпати недоречних в офіційному спілкуванні

тем.

«Як прийнято говорити на співбесіді?» Завчасно потрібнознати, що співбесіда — це не іспит, а діалог. Тому діалог має бути та-172          ким, як цього вимагають обставини. Не має єдиного рецепта на всівипадки життя. Співбесіда — це швидше мистецтво, а не наука.

8. «Найбільше за все я не виношу...» Емоціям не місце на спів-бесіді. Злість під час співбесіди налаштує проти вас роботодавцяабо кадровика. На співбесіді не можна скаржитися. Скаржникам,як правило, відмовляють у працевлаштуванні. Не можна спере-чатися. Слід посміхатися і демонструвати безмежний оптимізм.Провокаційно злими запитаннями шукача можуть перевірятина стресостійкість.

Британські дослідники оприлюднили рейтинг найчастішихпомилок, яких припускаються пошукачі роботи. На першому міс-ці було запізнення на співбесіду. Менеджери вважали запізненнянайбільш дратівливим фактором. Той, хто запізнюється, негайно жнабуває репутації безвідповідального і ненадійного працівника.Такої ж думки дотримувалися і українські рекрутери. Друге місцепосідав зовнішній вигляд кандидата. Фривольний одяг справляєнеприємне враження. Ще однією поширеною помилкою була него-товність до співбесіди.