6.3.3. Тест «Діагностика професійної компетентностікерівників різного рівня»

магниевый скраб beletage

Тест було опубліковано у журналі «Персонал», 2008 р., № 1.Цей науковий журнал видається з 1991 року дочірнім підприєм-ством Міжрегіональної Академії управління персоналом- «Видав-ничий дім «Персонал». Журнал виходить чотири рази на рік. Адре-са редакції -Київ — 39, вул. Фрометівська 2, корп. 15. Телефонредакції (044) 490 95 19. E-mail- personal@iapm.edu.ua.