7.1.2. Кар'єротворчіприйоми

магниевый скраб beletage

У кар'єрному просуванні провідну роль відіграють постановкадовгострокових цілей та розробка плану щодо їх досягнення. По-трібно знати куди йти і як йти. Кар'єрний шлях не можна уявитиі без рутинних та малопомітних вчинків. Море врешті-решт тежскладається з крапель. У_кар'єрному просуванні слід спиратисяне лише на амбіції, а й щодня використовувати розумні тактичніприйоми. Не забувайте, що «під лежачий камінь вода не тече»,а «без вітру не родить жито, без вітру вода не шумить». Ініціатива інастирливість вважаються найкращими помічниками у просуванніслужбовою драбиною.

Щоб звернути на себе увагу в повсякденній роботі, необхідновдаватися до таких заходів.

Висловлюйте свою думку. Робіть це на зборах, планерках,нарадах тощо. Беріть учать у дискусіях. Це вказуватиме на те, щоу вас є зацікавленість щодо діяльності компанії і вам не бракуєсміливості та ентузіазму. На збори слід приходити підготовленим,щоб у випадку потреби самому винести на обговорення якесь важ-ливе питання.

Перебувайте у центрі уваги. Психологи стверджують, щоколи людина сідає близько біля того, хто проводить засідання, то цепідказує ведучому, що ви його підтримуєте. Вибравши собі такемісце ви підвищуєте шанси на те, що вас помітять і почують. За-йнявши місце у центрі зали, де відбувається нарада, ви показуєтевсім, що бажаєте брати активну участь в обговоренні всіх питань.

Піарте себе. Відомим принципом є «Не важливо, що ви зна-єте, важливо — кого ви знаєте». Не менш доречним критерієм є йте, хто вас знає. Вчіться говорити на публіку. Якщо вмітимете легкоі чітко звертатися зі своїми пропозиціями до колег або начальства,то це вирізнятиме вас з маси працівників. Для того, щоб начальникзгадав першим саме ваше прізвище, наприклад, вибираючи керів-ника нового проекту, він повинен хоч щось чути про результативашої роботи. Тому слід завжди знаходити час для того, щоб трішкисебе пропіарити. Не завадить регулярно звітуватися про те, що вамвдалося досягти у роботі, над чим працюєте нині і які у вас планина подальшу роботу.

Приймайте компліменти. Якщо хтось дякує вам за гарновиконану роботу, то не робіть вигляду про свою непричетність.У відповідь на комплімент подякуйте, не применшуючи при цьомусвоїх докладених знань.

Не уникайте корпоративних вечірок. Саме під час нихз'являється можливість вільно поговорити з начальством та ко-легами. Не зашкодить, як кажуть, зайвий раз з'явитися на очі, якначальникам, так і колегам. На корпоративних вечірках можнаненав'язливо запропонувати свої ідеї і розкрити себе для керівни-цтва з кращого боку. Головне при цьому — не перегнути палицю.Слід пам'ятати про міру та діловий етикет.

Встановлюйте контакти. Беручи участь у конференціях,симпозіумах, ярмарках, виставках, презентаціях тощо, не лінуйте-ся носити бейдж з вказівкою свого імені, прізвища, посади та ком-панії. Це дозволить познайомитися з великою кількістю важливихі потрібних вам людей. Під час особистих зустрічей не забувайтеобмінюватися візитівками. Доцільно на зворотному боці візитівокробити позначки, щоб краще запам'ятати людей. Встановленняконтактів відіграє важливу роль у кар'єрному просуванні.

Якомога частіше допомагайте колегам. Пропонуйте свійдосвід і знання у реалізації проектів. За це вам можуть і не запла-тити, але ваша ініціатива марно не пропаде.

Не запізюйтеся. Про працівників, які регулярно запізню-ються на роботу, складається враження, що робота не має для нихсуттєвого значення. У ієрархії їхніх цінностей є речі важливішініж робота.

Працюйте понадурочно. Зрозуміло, що тоді, коли у цьому єгостра потреба. Цією порадою слід користуватися розумно.

Модно одягайтеся. Якщо ви хочете, щоб люди довкола васвважали вас професіоналом, то слід одягатися так як це личитьпрофесіоналу.

Постійно навчайтеся. Якщо фірма пропонує якісь на-вчальні курси, то слід записуватися на них. Не слід також ігнорува-ти безплатні курси в Інтернеті. Знання ніколи не бувають зайвими.Їх, як кажуть, не за плечима носити, вони не обтяжать.

Розширюйте свою діяльність. Прохайте про покладанняна вас більшої кількості обов'язків. Це свідчить про вашу готов-ність працювати на свій успіх та успіх компанії. Завдяки своїйініціативності та продуктивності будете вирізнятися з маси спів-робітників.

Заведіть знайомства у відділі кадрів. Ненав'язливо повідо-мляйте відділу кадрів про свій рівень знань та свою зацікавленістьу просуванні. Беручи до уваги прислів'я: «Не имей сто рублей,а имей сто друзей» цілком ймовірно, що ви будете першим знатипро цікаві вакансії, що вже з'явилися або невдовзі з'являться.