8.2. Молоді новачки у колективі

магниевый скраб beletage

Очевидно, виходити на нову роботу нелегко. Новоприйня-тий працівник, як правило, ще нікого не знає у колективі. Вінще не встиг ретельно познайомитися зі своїми функціональнимиобов'язками. Йому ще невідомі усталені у колективі звичаї.

Перші дні чи то, навіть, тижні на новій роботі є стресовимияк для нового працівника, так і для його колег. Новий працівникнеминуче робить помилки. Не всі члени колективу до помилок став-ляться спокійно. До працівника придивляються. Часто — недруж-німи очима.

Коли молодий фахівець прийде на своє перше робоче місце,то він повинен бути готовим до того, що спочатку колектив брати-ме до уваги не рівень його кваліфікації та обсяг знань, якими вінволодіє, а зважатиме на досвід роботи і рік народження.

Для того, щоб завоювати повагу старших колег, слід робитинаступне:

1. Вчіться. Ви набагато швидше освоїтеся на робочому місці,якщо запитуватимете про всі подробиці про діяльність компаніїчи організації і запозичуватимете знання та досвід старших колегпо фаху.

Пишіть. Вдосконалюйте свою майстерність і грамотність.Писати слід вміти на всіх сучасних носіях — як паперових, так іелектронних. Ваш стиль письмового викладу може сприяти (а можеі не сприяти) повазі до вас.

Демонструйте лідерські якості. Більшість роботодавців цецінить. Успіхи у кар'єрі неможливі якщо працівник неспроможнийвпливати на оточуючих людей.

Контролюйте свої емоції. Слід вміти контролювати свої емо-ції. Надмірний вияв радості чи печалі буде помічено.

Створюйте про себе гарне враження. Майте на увазі, щовраження про нового співробітника складаються в перші ж дні йогороботи. Якщо вам не вдасться відразу ж зарекомендувати себе яксерйозну людину, то у подальшому буде дуже складно себе реабі-літувати в очах колективу і керівництва. Тому на своєму першомуробочому місці слід позбутися молодіжної одежі, сленга, запізнень.

Пам'ятайте, що вихованій людині завжди легше влитисяу будь-який колектив та заслужити довіру. Одним з головних еле-ментів ввічливості вважається вміння запам'ятовувати імена, по-батькові, прізвища.

Під час знайомства слід зосереджуватися і поіменнозапам'ятовувати всіх своїх колег. Якщо ви раптом забули як зва-ти людину, до якої потрібно звернутись, — то у жодному випадкуне називайте ім'я, яке першим спало вам на думку. Краще за всеу таких випадках звернутись до когось із співробітників компанії.

Діліться знаннями. Практично кожна людина володіє яки-мись унікальними вміннями. Молодий фахівець може заявитипро себе, навчаючи старших колег чомусь такому, що знає кращеза них. Наприклад, тонкощами роботи з комп'ютером, пошукуінформації в Інтернеті, навичкам презентацій чи просто вміннюзнаходити спільну мову з оточуючими людьми.

Новачок має свіжий погляд на події, що відбуваються у ком-панії. Йому простіше помітити недоліки у роботі та запропонуватикерівництву способи і засоби їх подолання. Можна запропонуватите, чого у компанії ще не було до вас.

Фахівці радять розпочинати не із занадто радикальних змін. Зпропозиціями краще за все звертатися безпосередньо до керівни-цтва. Все ж таки у перші дні роботи це робити не варто. Вас можутьне зрозуміти. Спочатку слід завоювати довіру начальства.

Витримайте випробування. Практично у всіх трудовихконтрактах багатьох країн світу передбачається пункт про ви-пробувальний термін. Тривалість його є різною у країнах світу.Наприклад, у Німеччині тривалість цього терміну — півроку. За-конодавством України встановлено 3-місячний випробувальнийтермін (6-місячний встановлено для керівництва). Вітчизнянийзаконодавець вважає, що трьох місяців сторонам достатньо длятого, щоб зрозуміти «Хто є ху».

Змінюючи місце роботи чи влаштовуючись на неї вперше, но-вачок не повинен ставитися до цього пункту як до бажаної істини,якої до кінця слід дотримуватися. Якщо ж працівник зрозуміє,що він потрапив не туди, куди хотів, то він може звільнитися зкомпанії і до закінчення випробувального терміну. Для керівни-цтва випробувальний термін є «священною коровою«. Звільнятипрацівника до закінчення випробувального терміну керівництвуне можна. Впродовж випробування керівництво приглядатиметьсядо нового співробітника, щоб зрозуміти наскільки працівник відпо-відає посаді, яку обіймає. Працівник визначається чи ж відповідаєйого робота тій інформації, яка про неї звучала з уст керівництвачи його представників.

Звільнятися з роботи до закінчення випробувального термінуслід лише у тих випадках, коли мова йде про щось принципововажливе, а не про першопочаткові труднощі. Останні — неминучі.Їх і на коні не обскакати.

Гідно проведіть свій перший робочий день. Труднощі роз-починаються з першого ж робочого дня. Можливо, він виявить-ся найтяжчим. Багато залежить від фірми, у яку влаштовуєтьсяпрацівник та роботи, яку він виконує. Повноцінним робочим днемперший день виявляється рідко у кого.

У багатьох великих іноземних корпораціях з високорозвине-ною корпоративною культурою встановилася традиція зустрічатинового співробітника квітами. У японських концернах новачкав перший робочий день водять пообідати у ресторан. Цим крокомфіксують прийняття новачка у велику трудову сім'ю, образ якоїлежить в основі японської корпоративної культури. У ресторанводять новачка і в компаніях Європи.

В Україні перший робочий день, зазвичай, пишно не святкуєть-ся. Все ж таки перший робочий день не є по-справжньому робочим.Впродовж нього новачка знайомлять з колегами, іншими співробіт-никами, інфраструктурою фірми і її підрозділами. Новачку демон-струють офісну техніку, специфіку внутрішніх засобів комунікації,розповідають про програмне забезпечення. Пояснюють до кого слідзвертатися з тими чи іншими запитаннями.

Всім зрозуміло, що будь-яка людина у свій перший робочийдень нервує і хвилюється. Може перебувати у стресовому стано-вищі. Слід намагатися, не дивлячись на труднощі, залишатисяспокійним.

Ніхто не очікує, що новачок з першої ж хвилини розпочне пра-цювати як повноправний член трудового колективу. Новачку слідпродемонструвати, що він вміє швидко війти в курс справ, не зі-псувати при цьому оргтехніку, не сплутати начальника відділу зкур'єром.

Якщо ж недоречностей чи помилок, все ж таки, не вдалосяуникнути, то слід показати, що справедливу критику у свою адресувмієте сприймати нормально. Це створює в оточуючих враження,що припущені помилки є ступеньками для подальших успіхів.

Спеціалісти розповідають про один із способів провірки новач-ка та про те, як успішно пройти цей тест.

Отже, першого робочого дня на робочий стіл новачка можутьпокласти купу тек із нотатками: «Вникай. Закінчиш — поклич».Колеги дивляться як поводитиме себе новачок.

Дехто з новачків починає перебирати теки, відволікатись, зі-вати, постійно пити чай чи каву. Такий співробітник тест провалює.

Дехто ж починає швидко перебирати теки, проглядає матеріа-ли, робить нотатки. Наприкінці робочого дня підходить до старшо-го колеги, який приніс йому ці теки і доповідає: «Я вже продивився.У мене виникло 26 запитань«. Зазначене сприймається як успішнескладання тесту.