8.3.2. Тест «Як вписатися в новий колектив»

магниевый скраб beletage

У газеті «Обзор» за 15 листопада 2007 р. було опубліковано тест«Как вписаться в новий коллектив».Подаємо у перекладі текст тесту.

Виберіть один з варіантів відповіді з двох запропонованих.

Коли ви вдома розповідаєте про свою роботу, то зазвичайвживаєте:

а)         безособові форми;

б)         займенник «я» або ж «ми».

У роботі ви більш цінуєте:

а)         свою самостійність;

б)         можливість діалогу з колегами і керівництвом.

Якщо у невдачах звинуватили особисто вас, то ви відпо-відаєте:

а)         «мене підвели»;

б)         «так, це моя помилка».

Конфлікти:

а)         їх краще уникати;

б)         інколи вони корисні для справи.

Якщо потрібно ухвалити рішення, ви:

а)         покладаєтеся на свою інтуїцію;

б)         берете до уваги думку оточуючих.

Коли ваша улюблена команда програє:

а)         це може вивести вас з себе;

б)         сприймаєте це спокійно.

На нарадах ви:

а)         негайно і твердо відстоюєте свою думку;

б)         спочатку вислуховуєте інших.

Остаточне рішення.

а)         це завжди справа однієї людини;

б)         може належати колективу.

Ваші колеги:

а)         мають поділяти ваші методи роботи;

б)         хай кожний працює по-своєму.

Як ви сприймаєте той факт, що інші думають по-іншому?

а)         важко;

б)         легко.

Коли хто-небудь з колег не поділяє вашу думку, ви на-магаєтеся його переконати:

а)         особисто;

б)         за допомогою колективу.

Якщо група не згідна з вами, ви:

а)         приєднуєтеся до більшості;

б)         частіше залишаєтеся на своїх позиціях.

Сприятливий клімат у колективі — це:

а)         визначальний чинник ефективної роботи;

б)         чинник важливий, але другорядний, порівнюючи зі згодоющодо цілей і завдань.

На загальних зборах ви:

а)         намагаєтеся вникнути у всі проблеми і питання, що обгово-рюються;

б)         цікавитеся лише тим, що торкається особисто вас.

Чи сперичаєтися ви з колегами, якщо впевнені у своїйправоті:

а)         часто;

б)         в окремих випадках.

У груповій роботі ви, як правило:

а)         завжди лідер;

б)         лише інколи, залежно від завдання, яке вирішується.

Колектив спроможний вирішити будь-яке завдання:

а)         завжди;

б)         у багатьох випадках.

Очевидно, у тому номері газети «Обзор» трапилась якась по-милка, бо не були вказані відповіді, які автори тесту вважали пра-вильними. Зазначалося лише те, як тлумачити кількість набранихбалів. З тлумачення (воно зазначено нижче), випливає, що балинараховуються, якщо респондент зазначає варіант відповіді, якийпритаманний колективам.

Далі — тлумачення набраних балів.

Менше ніж 3. Ви — заповзятий індивідуаліст. Це — ні добре,ні кепсько. У наш час повно робочих місць, де дружний колективне буде заважати вам плідно працювати.

Від 3 до 7. У вас, без сумніву, є командний дух і, як правило,ви — «як усі». Але у глибині душі вас інколи подразнює той факт,що результат вашої роботи залежить від роботи колег.

Понад 7. Ви здатні плідно працювати саме у колективі. Прицьому вам вдається поєднувати дух колективу з особистою неза-лежністю, не знеособлюючись при цьому.

8.4. Ставлення колективу до працівника