8.5.1. Лайливі вербальні комунікації

магниевый скраб beletage

Психологи вважають, що лаятися на роботі корисно. Вони ка-жуть, що лайка — це вираз агресії, дозволений у соціумі. Тваринине матюкаються. Вони — кусаються. Богом дана людям менш рішу-ча можливість вилити свій гнів. Люди можуть лаятися. Можливо,злослів'я є і у світі фауни. Можливо щось нецензурне каже зграязнайомих собак іншій собаці, яка їм незнайома.

Психологи кажуть, що корпоративне середовище є дуже агре-сивним. У ньому між людьми зосереджено багато негативних емо-цій. Це добре, що вона виплескується у формі лайки.

Якщо ж в офісі встановлено жорсткі рамки, нецензурну лай-ку заборонено, — то працівнику від цього кепсько. Повернувшисьдодому, він випускає «пар» на своїх близьких. Якщо і такої мож-ливості у людини немає, то негатив він заганяє до себе всередину.Лаятись на роботі корисно. Постає питання — які вислови прицьому можна використовувати.

Люди вже давно навчилися заміняти матюки іншими словами.Вимовляючи ці замінники, всі розуміють, що ж насправді маєтьсяна увазі. Це як у Маяковського: «Ми говорим Ленин, — подразу-меваем партия!».

До речі, є дуже поширеною думка про те, що матюки нам при-несло нашестя монголо-татар. Автор цих рядків знавцем у сфе-рі матюків себе не вважає, хоч їх знає, але радить глянути в 11-йтом «Песни южних славян» 200-томної «Библиотеки всемирнойлитератури».

Ці пісні створено на багато століть раніше, ніж у Європіз'явилися монголо-татарські завойовники. Отже, нічого киватина монголо-татар, коли у самих пика крива.

Часто наші матюкливі слова замінюють англійськими еквіва-лентами і вони сприймаються зовсім не з таким викликом як цетрапилось б із звичним їх звучанням.

Ніяке вітчизняне вухо не обурять англійські слова «fuck»(фак), «fucking» (факинг), «fucker» (факер), «fuck-off» (фак офф).Зазначене дуже смачно звучало б українською мовою. Вуха стали бчервоними. Англійською ж це звучить досить пристойно.

Виявилося, що на роботі найбільше за все лаються фахівцітворчих професій та бухгалтери. Кажуть, що у багатьох випадкахлише з допомогою нецензурної лексики можна пояснити колегамсвоє бачення того чи іншого предмета, ситуації чи явища. Сучасніжінки не лише не соромляться матюків, а й самі активно викорис-товують ненормативну лексику. Автор цих рядків мав можливістьуспішно пересвідчитися у цьому на прикладі своїх першої тещі тадругої дружини. З ностальгією згадує часи дитинства, коли непись-менна, але релігійна бабуся по материній лінії, за гріх вважаласказати слово «чорт» і промовляла: «Той, що у болоті сидить».

Оскільки жінки є емоційнішими за чоловіків, то й матюк воничастіше, ніж чоловіки, використовують саме для виплескуванняемоцій.

Все у цьому світі слід робити правильно. Не є винятком з цьогоправила і ненормативна лексика. Матюкатися слід теж правильно.Це, передусім, означає, що лаятися потрібно так, щоб не образитилюдей. Запам'ятаймо: правильна лайка — це та, що спрямованана вчинки людей, але не на їх особистість (особу).

У сучасному суспільстві, яке схильне до депресій, мат вважа-ється панацеєю.

Професор менеджменту в університеті Норвіча (Східна Англія)Єхуд Барух та випускник цього університету Стюард Дженкінсдійшли висновку, що «лайні» вислови зміцнюють корпоративнийдух, знімають стрес і у кінцевому результаті підвищують продук-тивність праці.

Дослідники стверджують, що начальник, який забороняє вико-ристовувати лайки, обрубує «ключовий зв'язок» між співробітни-ками. Це негативно позначається на мотивації і на продуктивності.

Ті керівники, які негативно ставляться до лайок, мають пере-глянути свої позиції. Дослідження мало назву — «Вживання ненор-мативної лексики на роботі і толерантна культура управління: колиасоціальне стає соціальним, а грубість — нормою».

Дослідники зазначили, що нецензурна лексика на роботі до-зволяє зняти стрес, подолати втому та знайти ефективний розв'язоккризової або конфліктної ситуації.

Оскільки світ різноманітний, то й до лайок не всі ставлятьсяоднаково.

Нью-Йоркське рекрутингове агентство провело опитування по-над 2.5 тисяч менеджерів. Виявилося, що роботодавці найчастішезвільняли своїх співробітників за використання на роботі ненор-мативної лексики.

38 відсотків респондентів зазначили, що нестриманість язикає головною причиною звільнення. Друге місце посіла пристрастьдо алкоголю (35%).

Третьою за значенням головною причиною для звільнення зроботи був потяг до телефонної балаканини (28%).

Дещо інакше на службові гріхи дивилися працівники. 98%опитаних зазначили, що найбільшим офісним гріхом є крадіжки зхолодильників. 81% опитаних поставили злослів'я на друге місце.

Отже лайтеся собі і оточуючим на здоров'я, але робіть це на на-укових засадах. Не слід також забувати про наявність двох книжокз цікавими назвами:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кримінальний кодекс України.

Ці книги стосуються тих, хто занадто захоплюється лайливимивербальними комунікаціями.

Переходимо до невербальних комунікацій.