9.1. Робота жінок

магниевый скраб beletage

Жінки — активні учасниці як матеріального виробництва,так і сфери послуг. Жінки пішли в армію, куди раніше їх не бра-ли ніби за те, що вони неправильно розуміли команду «Ложись!».Управляти чоловіку жіночим колективом важко, але можна. До чо-ловіків-начальників жінки ставляться, очевидно, краще ніж до жі-нок-начальниць. Далі подаємо поради фахівців щодо управлінняжіночим колективом чи взагалі тим колективам, у складі якого єжінки.

Слід намагатися наймати на роботу молодих заміжніх жінок.Як правило, їм притаманне більше відчуття відповідальності за до-ручену роботу, ніж у незаміжніх жінок. Молоді заміжні жінкименш схильні до флірту, ніж незаміжні. Вони приходять на роботу,тому що вона необхідна їм, в першу чергу, як джерело існуванняїх та сім'ї. Вони — досить енергійні. Зацікавлені в інтенсивній таефективній роботі.

Якщо ж доведеться наймати вже немолодих жінок, то кращепоміж них вибирати тих, хто має досвід роботи поза домом. Немоло-ді жінки, які раніше не працювали у колективі, важко адаптуютьсядо колективної роботи. Такі жінки часто люблять сваритися.

Худі дівчата менш добродушні і ефективні, ніж повненькі ді-вчата.

Слід лікарю, що опікується жіночими хворобами, оглянутикандидаток на роботу. Це допоможе уникнути у майбутньому всі-ляких юридичних позовів. Огляд дозволить виявити тих, хто маєфізичні та психологічні проблеми, які є несумісними з тією робо-тою, яку доведеться виконувати.

Жінкам, яких беруть на роботу, слід чітко пояснити про факторчасу. Більшість жінок, як і Президент Віктор Ющенко, люблятьзапізнюватися. Можливо вони цього і не люблять, але запізненнявідбувається автоматично. Так би мовити — стиль життя. Відчуттячасу у жінок — дещо інше, ніж у чоловіків. В одному з анекдо-тів йшлося про те, що жінка сказала своєму чоловікові: «Я підудо сусідки на п'ять хвилин, а ти через кожні півгодини перемішуйварення у каструлі».

Кожній новій працівниці слід видавати денне завдання з тим,щоб уникнути постійних її звернень до керівника за вказівками.

Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання.Зате їм бракує ініціативи у самостійному формулюванні завдань.Недарма ж Адольф Гітлер казав: «Народні маси люблять, щоб зними поводилися, як з жінками. А жінки люблять, щоб ними ко-мандували».

Працівницям слід дозволяти змінювати зайняття роботоювпродовж дня. Монотонна робота їх нервує.

Критикувати та інструктувати жінок слід тактовно. Вонименш здатні, ніж чоловіки, терпіти грубість та безтактність. Жін-кам не важко розплакатися. Не можна насміхатися над жінками.Це їх пригнічує. В результаті знижується ефективність роботи.Пам'ятаймо, що справжній джентльмен ніколи не зробить жінцізауваження, навіть, якщо вона неправильно несе бетонну заліз-ничну шпалу.

Жінки, незалежно від віку, комплекції і сімейного стану, мо-жуть прекрасно справлятися, практично, з будь-якими завдання-ми. Вони можуть виконувати і кропітку монотонну роботу. Чоло-віки до неї мають значно меншу схильність. Здатні і до ініціативи.За словом до кишені не лізуть. Люблять мати гарний вигляд. У час,вільний від роботи, не проти того, щоб пофліртувати.

Вище мова йшла про поради чоловікам-начальникам.

Далі піде мова про поради жінкам. Лейтмотив цих порад — жі-ночність доречна завжди, навіть, в офісі, де б жінка не працювала.Слід постійно пам'ятати, що жінка є передусім жінкою, а потімвже — працівницею.

Автор цих рядків пам'ятає як у радянські часи, по суботахсиломіць посилали працівників науково-дослідних інститутівзбирати картоплю у підшефні радгоспи. Жінки — співробітниці,щоб не їхати, придумовували масу аргументів і підкреслювали,що вони — жінки. Завідувач відділом на це відповідав: «У нас нетмужчин и женщин! У нас есть сотрудницьі и сотрудники!». Отже,жінок і чоловіків тоді не було. Секс, щоправда, був. Офіційно вва-жалося, що його немає. Жінкам потрібно наступне.

Слід правильно спілкуватися. Щоправда, одна жінка якось за-значила: «У нас, жінок є хоч жіноча логіка, а у чоловіків — немає ітакої». Існує низка професій, наприклад, банківського службовця,де важливу роль відіграє вміння побудувати розмову. Без цьогопро успіх годі і мріяти. Микола Гоголь якось зазначав, що є дамиприємні, а є — приємні у всіх відношеннях. Саме останні і потрібнідля того, щоб бути діловим співрозмовником.

У спілкуванні жінки-працівниці головним інструментом є го-лос. Бажано, щоб він був багатим у тембровому відношенні та гнуч-ким за модуляціями. Добре коли таким голосом нагородив Бог. Хтоне одержав такий голос від природи, той має потурбуватися, щобсамостійно розвинути у собі відповідні здібності. Можна звернутисядо педагога, який опікується технікою мови. Слід зазначити, щовідомий диктор радянського радіо Юрій Левітан, як і багато іншихєвреїв, не вимовляв літери «Р». Потім натренувався і ніби заслуживобіцянку Гітлера, що коли німецькі війська захоплять Москву,то він першим повісить Сталіна, а другим — Левітана.

У розмові важливу роль відіграє логіка побудови фраз та пра-вильність мови. Це дозволяє заволодіти увагою співбесідника що-йно розмова почалася.

Слід оволодіти технікою активного слухання. Завдяки їй спів-бесіднику можна демонструвати щирий інтерес до нього як до особита до предмету розмови. Важливим елементом спілкування є від-дзеркалювання рухів співбесідника. Такий прийом слід викорис-товувати обережно, щоб партнер не подумав, що його дражнять.

Фахівці радять відчути силу власного очарування. Слід відчутивнутрішню свободу, навчитися висловлювати щиру зацікавленістьу іншій особі, запастися терпінням, використовувати міміку тажести. Обличчя має сяяти від щирої усмішки. На обличчі не по-винно бути слідів неприязні.

Психологи твердять, що враження про людину складаютьсявпродовж перших кількох хвилин знайомства. Це враження бага-то в чому залежить від зовнішнього вигляду. Особливу увагу слідприділяти своїй зовнішності і одежі, якщо жінка-працівниця хочевідчувати себе комфортно на роботі і викликати до себе гарне став-лення колег.

Занадта оригінальність одежі є зайвою. Занадто короткі міні-сукні в офісі — недоречні. Вони можуть зашкодити і в побуті. Якосьмаленького хлопчика запитують:

Чому ти плачеш?

Загубився від мами.

Так тобі треба було триматися за мамину сукню.

Так не дістав.

Недоречним в офісі є декольте до талії. Якось під час танціводна дама притиснулась до партнера і запитує:

Чи не занадто глибоким є моє декольте?

Той глянув на неї та й запитує у відповідь:

А хіба у Вас на грудях росте волосся?

Звичайно, ж ні!

Е, тоді декольте у Вас занадто глибоке.

Одежа жінки-працівниці повинна бути модною, але без край-нощів.

Офісна одежа має бути чистою і акуратною. Про пожмаканісукні, плями, поламані «блискавки» та інші дефекти одягу слідзабути.

Той, хто працює з людьми, зобов'язаний створювати гарне вра-ження. Кожна працівниця має ставитися до себе як до візитівкитієї фірми чи організації, де вона працює.

Слід приділяти увагу не лише одежі, але й взуттю. Якщо лю-дина любить чисті черевики, то вона, швидше за все, є акуратною ів інших аспектах. До речі, один джентльмен якось зазначав: «Якщови прокинулися вранці у ліжку без черевиків — не дивуйтеся. Зна-чить ви вчора ввечері були тверезим». До сказаного, автор цих ряд-ків рекомендує не спати взутим у ліжку, навіть, коли черевикибули ідеально чистими.

Одежа повинна відповідати тому місцю, де людина працює.Якщо на роботі дотримуються вільного стилю одежі, то слід ви-бирати свою золоту середину.

На думку фахівців, визначальним в одежі є кольорова гама.Агресивне розфарбування викликає стомленість, подразнення, без-причинну злість. Агресивним розфарбуванням одягу є таке, щоскладається з дрібних клітин, зиґзаґів та інших малюнків від чогов очах рябіє. Для ділової одежі рекомендується синій колір. Вінасоціюється з чимось авторитетним і надійним. Є сприятливими іспокійні зелені відтінки. Вони діють заспокійливо, налаштовуютьна доброзичливість.

Нейтральними кольорами вважаються сірий і білий. Вони євдалими для робочої обстановки. Бежевий колір вважається таким,що запобігає конфліктам та викликає гарне ставлення.

Жінці-працівниці слід завжди працювати над собою, само-вдосконалюватися, намагатися виконувати належним чином своїтрудові обов'язки. Хто цього не хоче робити — для тих в Києві є

Окружна дорога, а функції, які виконують там жінки, — знахо-дяться поза сферою цієї книжки.

Далі мова піде про роботу жінок у чоловічому колективі. Дехтоз жінок про це мріє, забуваючи, що ще стародавні греки казали:«Боги карають нас здійсненням наших мрій». Практика свідчитьпро те, що у чоловічому колективі жінка не сприймається як якасьслабка істота. Чоловіки дивляться на неї, як на колегу і не закри-вають очі на службові недоліки представниці кращої половинилюдства.

Жінці-працівниці доцільно якнайкраще адаптуватися до чо-ловічого колективу і боротися за професійні досягнення нарівні зчоловіками. Жінка у чоловічому колективі — це не слабка ланка.Вона — рівноправний гравець. Професіоналів поважають, а то — йбояться. Найзліший чоловічий колектив шануватиме висококва-ліфікованого фахівця будь-якої статі.

Не забуваючи про свої стратегічні кар'єрні плани, слідпам'ятати і про суворі правила гри.

Жінка у чоловічому колективі буде завжди викликати ува-гу. Дехто з жінок вважає, що красиві сукні, вишукані прикра-си, модний макіяж негайно ж викличуть захоплення, а від ньогодо кар'єрного злету відділятиме лише крок. Це — далеко від істини.Оскільки чоловічий колектив завантажений роботою, то у ньогоне буде часу звернути увагу на те, чим від вас пахне. На це звертавувагу лише письменник Костянтин Паустовський, який писав: «Вкомнате пахло молодой женщиной». Зрозуміло, що то був не запахпарфум.

Жінці-працівниці (та й не лише працівниці) не завадить зна-ти, що у чоловіків психіка побудована так, що вони не помічаютьдрібниць.

Зовнішній вигляд жінки має бути бездоганним, але без ви-клику. Поміж психологів є й такі, хто радить, щоб у жіночій оде-жі була присутня яка-небудь деталь чоловічого одягу. Зазначенене обов'язково має на увазі штани. Може бути жилет, піджак абонашийна хустка, яка імітує краватку.

Не відповідає дійсності думка про те, що після проведеної «стрі-лянини» очицями у жінок зникають всі проблеми. Оволодіти сер-цями чоловіків фірмового колективу є таким складним процесом,як і серцями монахів з Афонського монастиря у Греції. Чоловіків,насамперед, цікавить настільки жінка-працівниця буде корисноюу роботі. А потім вже його увагу викликає решта козирів жінки-працівниці.

Психологи радять жінкам не стріляти очицями, а опікуватисяпрофесійним зростанням.

Насамкінець цієї рубрики розповімо про п'ять великих та п'ятьмалих речей, які має сучасна ділова жінка. Почнемо з малих:

П'ять малих речей:

Дамська сумочка. Це — така штука, куди кладуть ключі,гаманець та помаду. Для бізнес-леді цієї сумочки замало, адже тамне вміщується папка з документами, пакет молока, батон тощо.Сучасні ділові жінки екіпіруються зручними великими сумками(торбами).

Ділова жінка вдома у своїй шафі має сукню, яка є малоюза розміром, але яка слугує їй еталоном ваги, яку вона хотіла б мати.

Автомобіль. Ділові жінки віддають перевагу малим і пруд-ким автомобілям. Щоправда, є й такі жінки, які люблять великіавтомобілі. Автор цих рядків якось запитав американку для чого їйзнадобився великий автомобіль? Вона відповіла: «The bigger — thesafer», що у перекладі означає: «Чим більший, тим безпечніший».Преса вже повідомляла, що деякі диваки-чоловіки обзаводили-ся бронетранспортерами. Жінки бронетранспортерами поки щоне керували.

Розмір ноги. Чим вона менша, — тим краща. Взагалі ж жіно-ча нога є дуже небезпечним органом тіла. Один джентльмен якосьрозповідав, що жінка поскаржилася йому на те, що у неї на нозітравма. Джентльмен почав розглядати ногу. Зрозуміло, нічого тамне виявив, але. було вже пізно.

Порція. В меню у ресторанах можна побачити «дорослі» та«дитячі» порції. «Жіночих» порцій не буває. Жінки віддають пере-вагу дитячим порціям.

П'ятьма великими речами вважаються такі:

Шпильки. Сприймаються показником безтурботності жит-тя жінки. Чим вищі підбори, — тим безтурботнішим є життя їхвласниці.

Туалети. Черги до жіночих туалетів є завжди більшими, ніждо чоловічих. До останніх їх взагалі може не бути.

Парфуми — тестер. Маленькі тестери не підходять для того,щоб зрозуміти, чи є доречними ті чи інші парфуми — як пасує їхаромат з тонами одежі та відповідає часу доби.

Дзеркало. Має бути у квартирі чи будинку дзеркало завбіль-шки з людський зріст. Без великого дзеркала жінці жити важко.Очевидно, окрім великого дзеркала, жінка не обходиться без кіль-кох люстерець. Один джентльмен колись зазначав, що найбільшийдискомфорт дамі створює відсутність дзеркала у крамниці, де про-даються жіночі шляпки.

Кохання. Чим кохання є більшим, тим жінка є щасливі-шою. Щоправда, донині не створено приладів, які б вимірювалита\чи співставляли величину кохання і обсяг щастя. Не слід за-бувати й те, що американський письменник Марк Твен, коли йогожурналіст запитав про те чим перше кохання відрізняється відостаннього, зазначив: «Тим, що перше кохання здається останнім,а останнє — першим». Яке б не було великим кохання, воно дляжінки — замале.

9.2. Шлюб